Child pages
  • TOD137 Databaser II
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vurderingsformer

3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter. 
Dersom det er mindre enn 10 oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eksamensform innen 1. mars / 1. oktober.

Forkunnskaper

TOD072 Databaser

Innhold

Tema som dekkes i faget: 
- Utforming av databaser: Datamodellering, mer om normalisering. Bruk av verktøy for databasedesign. 
- Ulike typer databaser: Relasjonsdatabaser, objektorienterte databaser. 
- Databasespråk: SQL, lagrede prosedyrer, relasjonsalgebra. 
- Praktisk bruk av et profesjonelt databasesystem.

- Transaksjoner

- Mer om mellomvareteknologi

- Indekser og lagringsstrukturer

- XML i databaser

Arbeidsformer

Forelesninger, obligatoriske oppgaver, praktisk implementasjon av databaseapplikasjon. 
Dersom utenlandske utvekslingsstudenter deltar, kan undervisningen foregå på engelsk

Litteratur

Elmasri & Navathe: Fundamentals of Database Systems, 5. utgave, 2007.

Obligatoriske arbeidskrav

4 øvinger som må være bestått før eksamen kan avlegges.

Hjelpemidler ved eksamen

Emneansvarlig

Høgskolelektor Svein-Ivar Lillehaug

Mål

I faget skal studentene tilegne seg prinsippene for moderne databasesystemer, samt utforming og praktisk bruk av databaser.

Studieprogramkode

Dataingeniør

Informasjonsteknologi

  • No labels