Vurderingsformer

Bokstavkarakter basert på 3 timers skriftlig eksamen med semesteroppgave.

Dersom det er mindre enn 10 oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eksamensform ved ordinær eksamen innen 1. mars / 1. oktober. Eksamensoppgaver gis på engelsk, men kan besvares på norsk.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

TOD072 Databaser I

Innhold

Tema som dekkes i faget: 
- Installasjon, konfigurasjon av databaseserver 
- Fysisk datalagring, filer, indekser 
- Import og eksport av data 
- Sikkerhet : Brukere, roller, rettigheter, autorisasjon 
- Data-administrasjon : Tilgjengelighet, datakvalitet 
- Fysisk skjemadesign : normalisering, spørrings-optimalisering, ytelse 
- Samtidige brukere: Låsing av tabeller, 
- Transaksjoner: Forskjellig type av transaksjoner og deres bruksområde 
- Backup, gjenoppretting

Arbeidsformer

Forelesninger, obligatoriske oppgaver, praktiske oppgaver omkring drift av en databaseserver. Avsluttende semesteroppgave med veiledning. 

Litteratur

Kunngjøres ved semesterstart

Obligatoriske arbeidskrav

3 øvinger som må være bestått før eksamen kan avlegges. Alle øvinger må besvares på engelsk.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Thomas Ågotnes.

Mål

I faget tilegner studentene seg grunnleggende kunnskaper om drift og administrasjon av relasjons.databaser.

 

  • No labels