Vurderingsformer

3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter. 

Dersom det er mindre enn 10 oppmeldt til eksamen, blir det arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eksamensform for ordinær eksamen innen 1. mars / 1. oktober.

Forkunnskaper

TOD071 Datamaskiner og Unix eller TOD077 Operativsystemer og datamaskiner.

TOD120 Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet er en fordel.

Innhold

- Konfigurasjon og installasjon av Linux. 
- Unix systemadministrasjon, håndtering av operativsystemet og systemkomponenter, systemdrift (backup, skriverhåndtering etc.), installasjon og tilpasning av X windows, ressursdeling Windows/Linux (Samba), konfigurasjon av Webtjener.

Arbeidsformer

Forelesninger i klasserom og praktiske øvinger på nettverkslaboratoriet.

Litteratur

Fastsettes seinere.

Obligatoriske arbeidskrav

4 øvinger må være bestått før eksamen kan avlegges.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Emneansvarlig

Professor Håvard Helstrup

Mål

Faget skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om Unix og systemadministrasjon, og gi det nødvendige grunnlag for å drive og oppdatere en enkel Unix-installasjon (for eksempel Linux på en PC).

 

  • No labels