Vurderingsformer

Bokstavkarakter basert på muntlig eksamen.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

TOD071 Datamaskiner og Unix

TOD074 Operativsystemer og nettverk

Innhold

Kabling. Installasjon. Oppbygging av nettverk. Nettverksoperativsystem med vekt på Windows 2003/Active Directory. Det skal bygges opp et Windows 2003 nett der hver gruppe får ansvar for sin egen server. Vedlikehold og drift. Konfigurasjon av rutere og VLAN svitsjer. Sikkerhet. Etikk knyttet til drift av datasystemer.

Arbeidsformer

Forelesninger.

Arbeid i 2-mannsgrupper på nettverkslaboratoriet. Installere og drifte egen server, bruk og styring av Active Directory, sette opp rutere, rutingsprotokoller og aksesslister. Bruk av VLAN svitsjer.

Litteratur

Oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav

14 øvinger totalt. Alle øvinger må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Petter Seip.

Mål

Faget skal gi studentene kunnskaper om nettverkssystemer, planlegging, installering av program- og maskinvare og drift av nettverk inkludert nettoperativsystemer. Faget skal bidra til etiske holdninger knyttet til aktivitetene faget dekker. Videre skal faget gi kunnskap om rutere, rutingsprotokoller, nettverk, aksesslister og sikkerhet i nett og på internett. Faget skal gi en kort innføring i kryptografi og bruk av krypteringsteknologi i nettsammenheng.

 

  • No labels