Child pages
  • TOD074_OpSys_Nett
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TOD074 Operativsystemer og nettverk

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakterer Dersom det er mindre enn 10 oppmeldte til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eksamensform innen 1. mars / 1. oktober.

Forkunnskaper

TOD060 IKT 1: Datamaskiner og web eller TOD064 Grunnleggende informasjonsteknologi
TOD071 Datamaskiner og UNIX

Innhold

Oversikt over forskjellige typer operativsystemer. Intern struktur i operativsystemer. Samtidige prosesser. Synkronisering. Vranglås. Administrasjon av prosesser, indre lager og bakgrunnslager. Kjøreplanalgoritmer. Virtuelt lager. «Top down» beskrivelse av Internett og TCP/IP-protokollen. Forståelse av lagdelt modell, tjenester og protokoller. Programmering på applikasjonslaget. Programmering som følger HTTP og SMTP-protokollene. Tjenester basert på forbindelsesorienterte og forbindelsesløse transporttjenester. TCP og UDP-protokollene. Nettverk, rutere og nettprotokoller med vekt på IP. Lokale nettverk (IEEE 802-protokoller)

Arbeidsformer

Forelesninger i klasserom/auditorier. Praktiske øvelser på datalab. Veiledning knyttet til øvelser.

Litteratur

Silberschatz, Galvin, Gagne: Operating System Concepts, J. Wiley. Siste utgave
James F. Kurose, Keith W.Ross: Computer Networking, Addison Wesley. Siste utgave

Obligatoriske arbeidskrav

6 øvinger som alle må være godkjente før skriftlig eksamen kan avlegges.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Petter Seip.

Mål

Studentene skal få grunnleggende kunnskaper om hvordan en datamaskins ressurser best kan organiseres og administreres. Disse kunnskapene skal danne grunnlag for bruk, evaluering og drift av eksisterende operativsystemer. Videre skal studentene få innføring i begreper og metoder for overføring av informasjon i kommunikasjonsnett.

 

  • No labels