Child pages
  • TOD071 Datamaskiner og UNIX
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vurderingsformer

3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakterer. Dersom det er mindre enn 10 oppmeldte til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eksamensform innen 1. mars / 1. oktober.

Forkunnskaper

TOD060 Informasjonsteknologi 1: Datamaskiner og web eller TOD064 Grunnleggende informasjonsteknologi

Innhold

- Faget gir innføring i datamaskinens virkemåte, med vekt på CPU.

- Innføring i digitalteknikk og digital logikk.

- Maskininstruksjoner. Avbrudd.

- Cache-teknikk (hurtiglager).

- Demonstrasjon av assembly-program i debug-modus.

- Bruk av registre, minne, buss-system, avbrudd etc. under utførelsen av program.

- Brukerkurs i Unix.

- Innføring i skallkommandoer og grafisk grensesnitt/X windows.

- Skallprogrammering.

Arbeidsformer

Forelesninger i klasserom og praktiske øvinger på datalab.

Litteratur 

William Stallings: Computer Organization and Architecture, siste utgave.
Lærebok I Linux/Unix: opplyses ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav

4 øvinger må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges.

Hjelpemidler ved eksamen

Læreboken brukt i Unix-delen (Uten egne notater)

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Bjarte Kileng

Mål

Faget skal gi innsikt i virkemåten for datamaskiner, samt sammenhengen mellom høgnivåspråk, maskinnært språk og maskinkode. Faget gir brukerkunnskap om Unix operativsystem, inkludert skallprogrammering og grafisk grensesnitt.

  • No labels