Emnebeskrivelser:

https://tisip.no/faces/public/fagskole/Studiehandbok_2013-14.pdf

EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarOK-dato
ITADM1001Hardware5TDT4110 ITGK (1,25)
TDT4160_DM_DigTek (3,75)
  Hardware, Digital Representasjon (2/5 av 2,5)
Cache, RAM, RISC, etc. 
2015.07.31 RS 
2015.07.31 
RS
ITADM2001Operativsystem7,5TDT4285 (2011) Drift av IT-systemer (3,75)
TDT4110 ITGK (2,5)
1,25 Våre datastudenter gjør dette privat i løpet av studiet.2015.07.31 RS 
ITADM3001Microsoft Windows server7TTM4100 KTN (3,75)3,25 DNS, deling, NTFS, domener, fjerndrift, virtualisering2015.07.31 RS 
ITADM4001Nettverk, Microsoft SQL server, Excel, PowerShell og SharePoint9,5TDT4110 ITGK (5)
TDT4145 ModDB (2,5)
TTM4100 KTN (2)
  VBA
SQL
Nettverk 
2015.07.31 RS
2015.07.31 RS
2015.07.31 
RS
ITADM5001Microsoft System Center Configuration Manager7 7  2015.07.31 RS 
MODUL 1Hardware5Se ITADM1001   2015.08.05 RS
MODUL 2Operativsystem7,5Se ITADM2001   2015.08.05 RS
MODUL 3Lokalt nettverk (LAN) og nettverkstjenester10TTM4100 KTN (3,75)6,25 

Nettprotokoller, TCP/IP konfig, LAN, servere, NICs
Internett, switcher, hub, .mailserver, webserver

2015.08.05 RS
MODUL 4Ekspert nettverksadministrasjon7,5TTM4100 KTN (7,5)  OSI, TCP/IP-stack, 2015.08.05 RS
MODUL 5Sikkerhet6TTM4135 InfoSik (6)   2015.08.05 RS
  • No labels