Child pages
  • Nord universitet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
EmnekodeEmnenavnSpOverlappUspesITUspesKommentar

OK-Dato

INF130Grunnleggende programmering10IT2805 WebTech (5)
TDT4110 ITGK (5)
  
Prog-delen
2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
INF140Systemutvikling I10TDT4100 JavaOOP (5)
TDT4140 PU (5)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
INF150Databaser I10TDT4145 ModDB (7,5)2,5  2016.07.06 RS
INF220Operativsystemer og nettverk10TTM4100 KTN (3,75)
TDT4186 OpSys (3,75)
2,5  2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
INF225Internettkommunikasjon og - teknologi10TTM4100 KTN (7,5)2,5  2016.07.06 RS
INF270Praksisperiode20IT2901 ITProsj2 (15)5  2016.07.06 RS
INF275IT-prosjekt15IT1901 ITProsj1 (7,5) 7,5 2016.07.06 RS
INF360Samarbeidsteknologi10IT2810 WebDev (6)
TDT4245 CoopMedia (4)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 
RS
INF361Samarbeidsteknologi5TDT4245 CoopMedia (4)1 INF360 minus Web-delen2016.07.06 RS
INF375Bacheloroppgave15IT2901 ITProsj2 (15)   2016.07.06 RS
        
MMT106Internettprogrammering10IT2805 WebTech (7,5)2,5  2016.07.06 RS
MMT130Interaktive medier I10TDT4110 ITGK (5)52,5Prog-delen. Veldig praktisk, lite teori2016.07.06 RS
MMT134Design og prototyping10TDT4180 Menneske-maskin interaksjon (5)52,5 2017.06.15 TAA
MMT135Rike internettapplikasjoner15IT2810 Webutvikling (7,5)   2017.06.15 TAA
MMT160Fortellerteknikk og design15TDT4180 HCI (5)
TDT4195 VisualComp (5)
 5 2016.07.06 RS
2016.07.06 
RS
MMT236Multimediaproduksjon og spill for web10IT1901 ITProsj1 (7,5)2,5  2016.07.06 RS
MMT238Introduksjon til 3D10 7,5   
MMT356Spill og multimedia i mobile nett15TTM4100 KTN (7,5)
IT1901 ITProsj1 (7,5)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 
RS
MMT357Spill og multimedia i mobile nett10 7,5  2017.06.15 TAA
MMT376Bacheloroppgave med metodeseminar20IT2901 Informatikk prosjekt II (15)5  2017.06.15 TAA
MMT1010 Tegning 15- 5 2016.07.06 RS
MMT1040 Digitale Media5TDT4195 VisualComp (3,75) 1,25 2016.07.06 RS
MMT1050 Introduksjon til 3D5TDT4195 VisualComp (5)   2016.07.06 RS
MMT1060 Lydproduksjon10TDT4110 ITGK (5) 5Litt teori, litt programmering. Litt mye bruk2016.07.06 RS
MMT1100 Tegning 25- 5 2016.07.06 RS
MMT1110 Animasjonshistorie5TDT4195 VisualComp (3,75)  Hands on?2016.07.06 RS
MMT2020 Utvikling av kreative næringer10IT1901 ITProsj1 (7,5) 2,5IndØk2016.07.06 RS
MMT2120 3D karakterdesign5TDT4230 GrafikkVisual (5)   2016.07.06 RS
MMT3500 Bacheloroppgave med metodeseminar20IT2901 ITProsj2 (15)0 - 50 - 5Kommer an på oppgaven2016.07.06 RS
        
SPO103Spilldesign20 10   
SPO203Casual Games10 10   
SPO211Databaser og spillteknologi10TDT4145 Datamodellering og databaser (2,5)7,5   
SPO220Spillutvikling10 10   
SPO300Spillkultur og samarbeidsteknologi10 10   
SPO320Spillutvikling 220 20   
SPO1010 Spilldesign5- 5 2016.07.06 RS
SPO1110 Grunnleggende programmering10TDT4110 ITGK (5)
TDT4100 JavaOOP (5)
  Prog-delen2016.07.06 RS
2016.07.06 
RS
SPO1210 Game Lab5IT1901 ITProsj1 (5)   2016.07.06 RS
SPO1310 Game Lab 25IT1901 ITProsj1 (5)   2016.07.06 RS
SPO1410 Programmere 3D-spill5TDT4230 GrafikkVisual (5)   2016.07.06 RS
SPO1510 Spillkultur5- 5Moral. Etikk2016.07.06 RS
SPO2110 Game Lab 310IT2901 ITProsj2 (7,5)  Sammen med SPO21202016.07.06 RS
SPO2120 Game Lab 410IT2901 ITProsj2 (7,5)  Sammen med SPO21102016.07.06 RS
SPO2130 Avansert 3D5TDT4230 GrafikkVisual (5)   2016.07.06 RS
SPO2140 Grunnleggende kunstig intelligens5TDT4136 AI-1 (5)   2016.07.06 RS
SPO2160 Programmere nettapplikasjoner5TTM4100 KTN (5)   2016.07.06 RS
SPO3010 Game Lab 510TDT4136 AI-1 (5)
TTM4100 KTN (5) 
  Bygg på SPO2160 Nett eller SPO2140 AI2016.07.06 RS
SPO3020 Mobile nettverksapplikasjoner15IT2901 ITProsj2 (15)   2016.07.06 RS
SPO3030 Elektronisk portefølje5- 5 2016.07.06 RS
SPO3110 Game Lab 610TDT4136 AI-1 (5)
TTM4100 KTN (5)
  Bygg på SPO2140 AI eller SPO2160 Nett2016.07.06 RS
  • No labels