EmnekodeEmnenavnStpEmne som overlapperAntall studiepoeng
som godkjennes
DatoKommentar

NTNU

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap (7,5 sp)5 sp
Handelshøyskolen
IINI1003
IFUD1103
Databaser5IT1607 Databaseteknikk (7,5 sp)5 sp
IDI, Gløs-emne
INFT1007Datakommunikasjon7,5TELE1005 Datateknikk (7,5 sp)7,5 sp16.1.20 @LEO

INFT1007Datakommunikasjon7,5DCST1006 Datakommunikasjon og nettverk (7,5 sp)7,5 sp29.8.23 @IIINFT1007 er innpasset for DCST1006 i BDIGSEC
INFT1007Datakommunikasjon7,5TTM4100 KOmmunikasjon - Tjenester og nett (7,5 sp)7,5 sp29.8.23 @IITTM4100 er innpasset for DCST1006 i BDIGSEC
IINI1008
IFUD1108
Datamaskinteknikk5TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk (7,5 sp)5 sp
IDI, Gløs-emne
DIFT2010Digitalt entreprenørskap7,5TIØ4250 Entreprenørskap - Venture Cup, 7,5 sp7,5 sp15.1.21 @JE

DIFT2008Digital strategi i organisasjoner7,5TIØ4282 Digital strategi i organisasjoner, 7,5 sp7,5 sp2.9.22 @LEO

IBED2002Endringsledelse5ORG3021 Endringsledelse og trender (7,5 sp)5 sp
Handelshøyskolen
IINI2010
IFUD1120
Entreprenørskap5MRK3025 Innovasjon og forretningsutvikling (7,5 sp)5 sp
Handelshøyskolen

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5TDT4105/TDT4109/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs (7,5 sp)
IT2805 Webteknologi (7,5 sp)
5 av 7,5 sp
2,5 av 7,5 sp
25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, IIITGK godkjennes ikke alene for INFT1002/DCST1003 pga ITGK inneholder 1/3 IKT-teori (og får for lite progr.)

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5IT1501 Programmeringslab for Informatikk (7,5 sp)7,5@19.8.20 JEGodkjent av Atle Nes

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5TDT4105/TDT4109/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs (7,5 sp)
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering (7,5 sp)
2,5 av 7,5 sp
5 av 7,5 sp
@25.8.21Godkjent av Atle Nes
IINI3001
IFUD1124
IDRI3003
IT, miljø og samfunn5IT1603 IKT, kultur og samfunn (7,5 sp)5 sp
IDI, Gløs
IINI3001
IFUD1124
IDRI3003
IT, miljø og samfunn5KULT2204 STS: Ting og tegn (15 sp)5 sp21.8.19 @JE

IINI1001
IFUD1101
IT Introduksjon5IT1101 Informatikk basisfag (7,5 sp)5 sp
IDI, Gløs
IINI1001
IFUD1101
IT Introduksjon5TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5 sp)5 sp
IDI, Gløs

DIFT1002
INFT1001

IT Introduksjon og databaser7,5TDT4109/TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5 sp)
TDT4145 Datamodellering og databasesystemer (7,5 sp)
2,5 av 7,5 sp
5 av 7,5 sp
25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, II

INFT2001Informasjonssikkerhetsstyring7,5DCST1002/DCSG1002 Cybersikkerhet og teamarbeid (7,5 sp)

Individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Godkjennes av B. Haugset og G.O Rosvold.
IINI3007
IFUD1125
IDRI1004
Markedsorientert produktutvikling5SMF2062 Markedsføring (5 sp)5 sp
NTNU, Gjøvik
IINI3007
IFUD1125
IDRI1004
Markedsorientert produktutvikling5MRK1001 Markedsføring - grunnkurs (7,5 sp)5 sp
Handelshøyskolen
BI2081Natur, miljø og bærekraft7,5 INT3001 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar 7,5 sp17.8.22 @LEOOk som områdeemne ITBAITBEDR
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)7,5 sp12.2.20 @ANGodkjent av faglærer Atle Nes
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5IDRI1005/IINI1010 Objektorientert programmering (10 sp)7,5 sp av 10 sp24.1.23 @ANGodkjent av faglærer Atle Nes
IINI1010
IFUD1110
IDRI1005
Objektorientert programmering med systemarbeid10

TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer (2,5 sp)

7,5 av 10 sp
2,5 av 10 sp

IDI, Gløs
IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne)7,5

TIØ4250 Entreprenørskap – Venture Cup (7,5 sp)
TIØ4258 Teknologiledelse (7,5 SP)

3 sp av 7,5 sp
4,5sp av 7,5sp
13.8.19 @LEOTIØ4258 er brukt 2,5 sp i INFT1004 også
DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ORG3021 Endringsledelse og trender (7,5sp) - NTNU-emne

3ORG100-1 Organisasjonsforståelse (7,5sp) - HINN-emne

2,5sp av 7,5sp

5 sp av 7,5 sp

22.11.19 @JE

DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ØKA1017/1 Organisasjonsfag (7,5 sp)7,5 sp16.12.19 @JE

DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ORG1100 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)7,5 sp20.0820 @JE

DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ØKO1001 Ledelse (7,5 sp)7,5 sp21.8.23 @LEO

IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus (10 sp)5 sp
NTNU, Gjøvik
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5ORG1100 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)5 sp
Handelshøyskolen
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5

ORG1100 Organisasjon og ledelse
BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse

4 av 5 sp
1 av 5 sp

Handelshøyskolen
IINI1004
IFUD1104
Programmering i Visual Basic5TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5 sp)5 sp
IDI, Gløs

Valgbart emne ITBAINFO7,5BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring (7,5 sp)7,5 sp24.8.23 MHNy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO. Kan ikke ta INFT2507 sammen med MRK1001.

Valgbart emne ITBAINFO2 x 7,5 spIFUD1051 IKT i læring 1, 5 sp
IFUD1052 IKT i læring 1, 5 sp
IFUD1053 IKT i læring 1, 5 sp
15 sp23.10.23 MHNy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO.

Valgbart emne ITBAINFO7,5MRK1001 Markedsføring - grunnkurs7,5 sp24.8.23 MHNy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO. Kan ikke ta INFT2505 sammen med MRK1001.

Valgbart emne 4 i Informasjonsbehandling (Statistikk/ITIL)5TMA4240 / TMA4245 Statistikk (7,5 sp)5 av 7,5 sp
IDI, Gløs

Valgbart emne ITBAINFO7,5

MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 SP)
TMA4120 Matematikk 4K (7,5 SP)

2,5 sp av 7,5 sp
5 sp av 7,5 sp
13.8.19 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TMA4245 Statistikk (7,5 sp)7,5 sp13.8.19 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi, 7,5 sp7,5 sp25.6.24 @MHNy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO. Godkjenner arb. og org-psyk i INFO, men ikke andre psyk som personlighets, sosialpsyk osv - blir litt for fjernt.

Valgbart emne ITBAINFO7,5REA1151F Matematikk for økonomer (7,5 sp)7,5 sp23.8.19 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5REA1152F Statistikk for økonomer (7.5 sp)7,5 sp23.8.19 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling 7,5 sp14.08.20 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TDT4120 Algoritmer og datastrukturer, 7,5 sp7,5 sp10.6.2021 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TIØ4160    Permanente og temporære organisasjoner7,5 sp16.1.24 @MHNy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TIØ4260    Bedriften - samfunnsansvar, organisasjon og miljø7,5 sp16.1.24 @MHNy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TIØ4320    Strategiske forhandlinger7,5 sp16.1.24 @MHNy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TMA4140 Diskret matematikk, 7,5 sp7,5 sp10.6.2021 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5FIN1001 Personlig økonomi, 7,5 sp7,5 sp11.11.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR. (FIN1001 er valgemne i BOA Finansiell styr.)

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5HFO101 Digitale endringer, 7,5 sp7,5 sp26.01.24 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7.5IIK3100 Etisk hacking og penetrasjonstesting, 7,5 sp7,5 sp12.12.23 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5IIKG3020 Introduksjon til hendelseshåndtering, 7,5 sp7,5 sp10.8.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5INFT2504 Skytjenester som arbeidsflate, 7,5 sp7,5 sp10.8.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5IØ1003 Ledelse av frivillig virksomhet7,5 sp20.4.21 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR. Mulig det kan være enten IØ1003 eller IØ1004. Sjekk ved behov.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5IT1604 Digitalt samfunn, 7,5 sp7,5 sp25.8.21 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne INFT2002 Webutvikling7,5IT2810 Webutvikling, 7,5 sp7,5 sp21.5.21 @JEKan ikke ta både INFT2002 og IT2810 som valgemne pga for mye overlapp.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5IØ1004 Toppledelse i frivillige organisasjoner7,5 sp20.4.21 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR. Mulig det kan være enten IØ1003 eller IØ1004. Sjekk ved behov.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5JUR2001 Rettslære7,512.8.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5KULT1101 Digitale kulturer, 7,5 sp og 7,5 sp13.1.20Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5KULT2201 Digitalisering og samfunnsendring, 15 sp15 sp13.1.20Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5MA1201 Lineær algebra og geometri, 7,5 sp7,5 sp1.9.21 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere, 7,5 sp7,5 sp21.9.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5

MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging, 7,5

7,5 sp2.9.20 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5MRK3015 Consumer Behaviour, 7,5 sp7,5 sp2.9.20 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5ORG3030 Strategic Leadership, 7,5 sp7,5 sp2.9.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PED3001 Statistikk7,5 sp23.8.19 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PSY1011 Psykologiens metodologi, 7,57,5 sp09.02.24 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PSY1014 Sosialpsykologi, 7,57,5 sp09.02.24 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PSY1016 Personlighetspsykologi, 7,57,5 sp09.02.24 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi7,5 sp09.02.24 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PSY2017 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder, 7,5 sp7,5 sp6.9.19 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PSY2018 Kvalitative forskningsmetoder, 7,5 sp7,5 sp6.9.19 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi, 7,5 sp7,5 sp6.9.19 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR5SMF1182 Vitenskapelige metoder, 5 sp5 sp5.5.21 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR5SMF1183 Kvalitetsledelse, 5 sp5 sp5.5.21 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR15SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, 15 sp15 sp16.4.21 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi, 15 sp / SMØ2001 Makroøkonomi, 7,5 sp7,5 sp24.8.21 @IINy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5SØK1002 Mikroøkonomisk analyse, 7,5 sp / SMØ1001 Mikroøkonomi, 7,5 sp7,5 sp24.8.21 @IINy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5SØK1005 Økonometri, 7,5 sp7,5 sp25.8.21 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5SØK1011 Markeder og markedssvikt, 7,5 sp7,5 sp28.2.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5SØK1151 Makroøkonomi for ledere, 7,5 sp7,5 sp21.9.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5SØK2006 Internasjonal handel, 7,5 sp7,5 sp18.1.23 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5SØK2012 Adferdsøkonomi, 7,5 sp7,5 sp25.8.21 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.
Merk! mange anbefalte forkunnskaper.


Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TDT4120 Algoritmer og datastrukturer, 7,5 sp7,5 sp13.1.21 @JEGammel studieplan, opptak tom H18.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TDT4140 Programvareutvikling, 7,5 sp3,5 sp (av 7,5 sp)13.1.21 @JE

Innpasses med 3,5 sp pga overlapp med IBED3002.
Gammel studieplan, opptak tom H18.Valgbart emne ITBAITBEDR

7,5

TDT4171 Metoder i Kunstig intelligens7,5 sp1.2.23 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TDT4180 Menneske maskin-interaksjon7,5 sp25.8.21 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TDT4186 Operativsystemer, 7,5 sp7,5 sp13.1.21 @JEGammel studieplan, opptak tom H18.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TIØ4140 Prosjektfinans og analyse, 7,5 sp7,5 sp15.1.21Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger, 7,5 sp7,5 sp16.8.23 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TIØ4317 Empiriske og kvantitative metoder i finans, 7,5 sp7,5 sp15.1.21Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TMM4220 Innovasjon ved design thinking7,5 sp5.9.22@LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.
Noen likheter med DIFT2010, men metoden som benyttes er annerledes. Ok valgemne.


Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TPD4114 Visuell formidling7,5 sp16.8.23 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TPD4116 Visuell formidling7,5 sp22.5.24 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TPD4260 Design og entreprenørskap7,5 sp16.8.23 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TPK4100 Produksjonsledelse7,5 sp16.8.23 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TPK4141 Innovasjon, design og produksjon 1, 7,5 sp7,5 sp8.6.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TPK4142 Innovasjon, design og produksjon 2, 7,5 sp7,5 sp8.6.22 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TTM4100 Kommunikasjon - Tjenester og nett, 7,5 sp7,5 sp13.9.21 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TTM4165 Digital økonomi, 7,5 sp7,5 spAug20 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.
DIFT1010
INFT1003
Webteknologi og teamarbeid7,5IT2805 Webteknologi (7,5 sp)
IT1901 Informatikk prosjektarbeid I (7, 5 sp)
5 av 7,5 sp
2,5 av 7,5 sp
25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, II

DIFT1010
INFT1003
Webteknologi og teamarbeid7,5IT2805 Webteknologi (7,5 sp)

7,5 sp19.8.21 @AtleNesIT2805 fra H2020.
INFT2002Webutvikling7,5IT2810 Webutvikling7,5 sp16.8.22 @OCE

IINI2013
IFUD1114

Økonomisk analyse med regneark5BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring (7,5 sp)5 sp
Handelshøyskolen

DIFT1006
INFT2507

Økonomisk analyse og rapportering med regneark7,5

BØA2042 Financial modeling using Excel (7,5 sp)

7,5 sp24.1.23 @MLHGodkjent av Marthe L Holum

IBED2005

Økonomisk analyse og rapportering med regneark10

BØA2042 Financial modeling using Excel (7,5 sp)
BØA1200 Finansregnskap med analyse (2,5 sp)

10 sp
Handelshøyskolen
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

SMF1194F Bedriftsøkonomisk analyse (7,5 sp)
SMF1197F Finansregnskap med analyse (7,5 sp)

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 spINFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BØ112 Bedriftsøkonomisk analyse I (5 SP) - NTNU-emne
BEA200 Finansregnskap/finansiering (2,5 SP) - NHH-emne

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp
23.8.19 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

TIØ4258 Teknologiledelse (7,5 sp)
TIØ4295 Bedriftsøkonomi (7,5 sp)

2,5 sp av 7,5 sp
5 sp av 7,5 sp
13.8.19 @LEOTIØ4258 er brukt 4,5 sp i Områdeemne i Innovasjon og entreprenørskap også
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap (7,5 sp)
BØA1200 Finansregnskap med analyse (7,5 sp)

(Alternativt 2,5 sp fra hver av disse: BØA1100, BØA2100, BØA2200)

3,8 av 7,5 sp
3,7 av 7,5 sp

20.08.20 @JE


(23.8.23 MH)INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

TIØ4105 Styring og internt regnskap (7,5 SP) /
TIØ4105 Industriell økonomisk styring (7,5 sp) Nytt navn fra 2017.

7,5 sp11.08.2020 LEO

INFT1004
DIFT1003
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap

7,5

5

BBOA3030 Videregående finansregnskap, 7,5 sp

7,5 sp

(5 sp for 5 sp emne)

25.1.21 @MSFaginnholdet i DIFT1003/IBED1002 inngår i de anbefalte forkunnskaper til BBOA og dermed kan BBOA3030 brukes i stedet for disse øks-emnene selv om det ikke er overlapp.
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5ALM200S Økonomisk styring5 sp
Elektro og datatekn (HiST)
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5SMF2151F Finansregnskap5 sp
NTNU, Gjøvik
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BØA1200 Finansregnskap med analyse
BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering

3 av 5 sp
2 av 5 sp

Handelshøyskolen
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering5 sp
Handelshøyskolen
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BØA2033 Årsregnskap (Handelshøyskolen)
BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (UiS)

4 av 5 sp
1 av 5 sp

Handelshøyskolen
IINI1006Økonomisk styring og regnskap5TIØ4105 Industriell økonomisk styring5 av 5 sp
Ind.øk.
BIBI - handelshøyskolen

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5BØK3422 Bedriftsøkonomisk analyse (7,5 sp)5 sp


IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap i praksis7,5ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change (7,5 sp)7,5 sp18.8.22 @MRGodkjent for områdeemnet Entreprenørskap.
DIFT1004Organisasjon, endring og ledelse7,5ORG3402 Psykologi, organisasjon og ledelse, 7,5
ORG1211 Organisasjonsteori og HRM, 7,5
3,8 av 7,5 sp
3,7 av 7,5 sp
13.1.23 @MLH

Vurdert overlapping mot følgende emner, men reg kun med ORG3402 og ORG1211.

- ORG3402 Psykologi, organisasjon og ledelse: 3,7 sp
- ORG1211 Organisasjonsteori og HRM: 3,7 p
- STR1301 Strategi I: 0,75 sp 


IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5ORG3402 Organisasjonsatferd og ledelse (7,5 sp)5 sp


IDRI1004

Markedsorientert produktutvikling5MRK3414 Markedsføringsledelse (7,5 sp)5 sp31.10.2019Mangler produktutviklingsbiten, men OK ifølge TAH 31.10.19 (II)

Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5MET2910 Matematikk (7,5 sp)7,5 spValgbart emne 4 i Informasjonsbehandling (Statistikk/ITIL)5MET2920 Statistikk (7,5 sp)7,5 sp Valgbart emne i ITBAITBEDR/ITBAINFO7,5MET3431 Statistikk (7,5 sp)7,5 sp12.12.2022 @LEONy studieplan ITBAINFO/ITBAITBEDR (fra H2019)

 Valgbart emne i Informasjonsbehandling7,5EXC 2910 Mathematics, (7,5 sp) 7,5 sp13.08.20 @IINy studieplan ITBAINFO (fra H2019)

Valgbart emne i Informasjonsbehandling 7,5EXC 3505 Strategy, (7,5 sp)
13.08.20 @IINy studieplan ITBAINFO (fra H2019)

Valgbart emne ITBAINFO7,5EXC 3415   Marketing Management (7,5 sp)7,5 sp18.8.22 @MRNy studieplan ITBAINFO (fra H2019)

Valgbart emne ITBAINFO7,5ELE3717 Organizaiton and change (7,5 sp)7,5 sp18.8.22 @MR/JENy studieplan ITBAINFO (fra H2019). Ingen overlapp med INFT2007.
DIFT1006
INFT2507
Økonomisk analyse og rapportering7,5- BØK3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse, 7,5
- ELE3750 Finansiell analyse og verdsettelse, 7,5
2,5 av 7,5 sp
5 sp av 7,5 sp
13.1.23 @MLH

Vurdert overlapping mot følgende emner, men reg kun med BØK3532 og ELE3750.

- BØK 113 Økonomistyring: 0,4 sp
- BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse: 2,25 sp 
- ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse: 5 sp
- BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring: 1 sp


INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5BØK1113 Økonomistyring (7,5 sp)
BØK3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse  (7,5 sp)
3,75 sp
3,75 sp
22.8.20 @MS

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5BØK3434 Bedriftsøkonomi og finans (7,5 sp)7,5 sp4.9.20 @MS


 Fjellhaug Internasjonale Høgskole

  EX100-1Examen philosophicum 10EXPH0300 Examen Philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5 sp) 7,5 sp 15.5.2020
HINN Høgskolen i Innlandet

DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ØKA1017/1 Organisasjonsfag (7,5 sp)7,5 sp16.12.19 @JE

DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ORG3021 Endringsledelse og trender (7,5sp) - NTNU-emne

3ORG100-1 Organisasjonsforståelse (7,5sp) - HINN-emne

2,5 sp av 7,5 sp

5 sp av 7,5 sp

22.11.19 @JE

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap 7,52HØ16-1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og grunnleggende regnskap (12 sp)

2ØK09-2 Finansregnskap m/analyse (6 sp)

5 sp av 7,5 sp

2,5 sp av 7,5 sp

 3.10.19 @LEO Tidligere Høgskolen i Lillehammer

Valgemne ITBAINFO7,5SMET120    Matematikk for økonomer (7,5 sp)7,5 sp21.5.24 @IINy studieplan (fra H2019) ITBAINFO

Valgemne ITBAINFO7,5SREG370    Etikk og samfunnsansvar (7,5 sp)7,5 sp22.5.24 @MHNy studieplan (fra H2019) ITBAINFO

 Høgskolen Kristiania

DSCT1003
INFT1002
Grunnleggende programmering7,5

PGR102 Introduksjon til programmering (7,5 sp)

7,5 sp@LEO19.08.21Ny studieplan (fra H2019)
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering på grunnlag7,5PGR103 Objektorientert programmering (7,5 sp)7,5 sp@LEO19.08.21Ny studieplan (fra H2019)
DIFT1002
INFT1001
IT-introduksjon og databaser7,5TK1104 Digital teknologi (7,5 SP)
DB1102 Databaser (7,5 sp)
3,75 sp av 7,5 sp
3,75 sp av 7,5 sp
@LEO19.08.21Ny studieplan (fra H2019)

Valgemne ITBAITBEDR7,56314 Co-creation7,5 sp@LEO 03.03.22Ny studieplan (fra H2019)

Valgemne ITBAITBEDR7,56368 Digital markedsføring7,5 sp@LEO 03.03.22Ny studieplan (fra H2019)

Valgemne ITBAITBEDR7,56308 Internkommunikasjon og merkebygging7,5 sp@LEO 03.03.22Ny studieplan (fra H2019)

Valgemne ITBAITBEDR7,56338 Merkevareledelse7,5 sp@LEO 03.03.22Ny studieplan (fra H2019)

Valgemne ITBAINFO7,52225 Mobile Økosystemer, 7,5 sp7,5 sp@MR 15.9.21Valgemne i ITBAINFO (ny studieplan fra H2019)
DIFT1001
INFT1003

Webteknologi og teamarbeid
Webteknikker og teamarbeid

7,5
7,5
PRO105 Kreativ webprosjekt (7,5 SP)
PRO104 Webprosjekt (7,5 SP).
3,75 SP av 7,5 SP
3,75 SP av 7,5 SP
@LEO24.08.21Ny studieplan (fra H2019)
HiMOLDEHøgskolen i Molde

INFT1002
DCST1003
Grunnleggende programmering7,5IBE151 Practical Programming (15 sp)7,5 sp10.8.21 @ANIBE151 har Java, vi har Javascript, men ok.

Valgemne ITBAINFO/ITBAITBEDR7,5MAT100N Matematikk (nettbasert) (7,5 sp) / MAT100 Matematikk (7,5 sp)7,5 sp10.09.21 @II


Valgemne ITBAINFO/ITBAITBEDR7,5MAT110N Statistikk 1 (nettbasert) (7,5 sp) / MAT110 Statistikk 1 (7,5 sp)7,5 sp10.09.21 @II


Valgemne ITBAINFO7,5IBE500 Programmering av blokkjeder (7,5 sp)7,5 sp14.1.22 @IINy studieplan ITBAINFO (fra H2019). Overlapper ikke med BØA101 Bitcoin ved HVL, sjekket med faglærer i IBE500. II.
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BØK205 Økonomistyring og regnskap (7,5 sp)

BØK105 Finansregnskap 1 (7,5 sp)

5 av 7,5 sp

2,5 av 7,5 sp

29.8.22 @TAH

HVLHøgskulen på Vestlandet

IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5ØAO001 Organisasjon I (7,5 sp)5 sp
Tidl HiBergen

Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5 / 7,5ØMO001 Matematikk (7,5 sp)7,5 sp
Tidl HiBergen

 Valgbart emne Informasjonsbehandling 7,5 BØA101 Bitcoin - blokkjedeteknologi og den digitale økonomien, 7,5 sp 7,5 sp

 10.12.19 @LEO

3.7.21 @MR

 Ny studieplan ITBAINFO (fra H2019).
Overlapper ikke med BØA101 Bitcoin ved HVL, sjekket med faglærer i IBE500. II.


 Høgskolen i Østfold

INFT1006
DCST1007
Objektorientert programmering7,5ITF10611 Objektorientert programmering (10 sp)7,5 sp av 10 sp19.1.2023Godkjent av Atle Nes

 Valgbart emne (ITBAITBEDR) 5-7,5 sp IRI10014-1 Innovasjonsteknikk (10 sp) 7,5 sp 28.5.20

 NLA Høgskolen

EX101-1Examen philosophicum 10 EXPH0300 Examen Philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5 sp) 7,5 sp 15.5.2020

 Nord Universitet

INFT2007
DIFT2008
Digital strategi i organisasjoner7,5OAL151, IT som ledelsesverktøy, 7,5 sp
OAL100, Organisasjon og ledelse, 7,5 sp

6 sp av 7,5 sp
1,5 sp av 7,5 sp

15.1.21 @LEOTidl HiNT
IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne)7,5- OAL131 Økonomisk styring og regnskap, 12 sp
- OAL120 Prosjektledelse, 6 sp
- OAL100 Organisasjon og ledelse, 12 sp
2,5 sp av 12 sp
2,5 sp av 6 sp
2,5 sp av 12 sp
1.6.23 @Roger SørheimKomm fra RS: med både prosjektledelse, org og ledelse og økonomi kan det gi grunnlag for fritak for IØ2000. Dette ut fra en helhetsvurdering (altså at det er elementer i fagene som tilsammen dekker IØ2000).
DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring
ORG1001 Organisasjon (7,5 SP)7,5 sp13.8.21 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5OAL131-1 Økonomisk styring (12 sp)7,5 sp@LEO 10.8.2020

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5FIN1001 Innføring i finansregnskap (7,5 SP)
ECO1002 Bedriftsøkonomisk analyse med programvare (3 SP) 
4,5 SP av 7,5 SP
3 SP av 7,5 SP
13.8.21 @LEO


Valgemne ITBAINFO
MAF1001 Markedsføring (7,5 SP)7,5 sp13.8.21 @LEO


Valgemne ITBAINFO/ITBAITBEDR
MAT1001 Matematikk (7,5 SP)7,5 sp13.8.21 @II


Valgemne ITBAINFO/ITBAITBEDR
STT1001 Statistikk (7,5 SP) 7,5 sp13.8.21 @II

NHHNorges Handelshøyskole

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5

BED011/BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (2 av 5 sp)
BED015/BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger (2 av 5 sp)
BUS401 Strategiske virksomhetsanalyser og prising (1 av 5 sp)

5 sp


IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (5 av 5 sp) / BED1 Konstnads- og inntektsanalyse (5 av 5 sp)5 sp


IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (2 av 5 sp)
BED2 Finansregnskap (3 av 5 sp)

5 sp


IDRI1001Bedriftsøkonomi5TIØ4295 Bedriftsøkonomi (7,5 sp)
@JEErstatningsemne for IDRI1001 etter at det er utgått.
INFT2006Business Intelligence7,5SOL17-1 Business Intelligence (7,5 sp)7,5 sp@LEO 5.7.21ITBAINFO, ny plan fra 2019H
IINI3007
IFUD1125
IDRI1004
Markedsorientert produktutvikling5

SOL010/SOL2 Markedsføring (7,5 sp)
GRU401 Forkurs Grunderskolen (10 sp)

3 av 5 sp
2 av 5 spIINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5

SOL1 Psykologi og ledelse
SOL3 Organisasjonsteori

2 av 5 sp
3 av 5 spIINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5SOL030/SOL3 Organisasjonsteori5 sp


IINI1005
IFUD1105
Teamarbeid5

VOA026/SOL11 Prosjektledelse (7,5 sp)
SOL020/SOL1 Psykologi 1 (7,5 sp)
STR446 Prosessledelse (7,5 sp)

3 av 5 sp
1 av 5 sp
1 av 5 sp
Valgemne ITBAINFO7,5 spSOL2 Markedsføring (7,5 sp)7,5 sp10.8.23 @MLHGodkjennes i stedet for INFT2505.

Valgemne ITBAINFO7,5 spSOL11 Prosjektledelse (7,5 sp)7,5 sp10.8.23 @MLH


Valgemne ITBAITBEDR7,5ENG11 English for Business II (7,5 sp)7,5 sp16.1.24 @LEOITBAITBEDR, ny plan fra 2019H

Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5

TMA4100 Matematikk 1

TMA4110 Matematikk 3

3 av 5 sp

2 av 5 sp


Gammel studieplan ITBAINFO (før 2018)

Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5 / 7,5MET020/MET1 Matematikk (7,5 sp)7,5 spValgbart emne 4 i Informasjonsbehandling (Statistikk/ITIL)5MET040/MET2 Statistikk (7,5 sp)7,5 sp


IINI2013
IFUD1114

Økonomisk analyse med regneark5

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)
BED4 Økonomisystemer og styring (7,5 sp)
MET3 Databehandling for økonomer (7,5 sp)

2 av 5 sp
2 av 5 sp
1 av 5 spIINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED011/BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BED040 Økonomisystemer og –styring

2 av 5 sp
3 av 5 spIINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED011/BED1 Kostnads- og inntekstsanalyse (2 av 5 sp)
BED020/BED2 Finansregnskap (2 av 5 sp)
BED040 Økonomisystemer og –styring (1 av 5 sp)

2 av 5 sp
2 av 5 sp
1 av 5 spIINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED011/BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (2 av 5 sp)
BED020/BED2 Finansregnskap (3 av 5 sp)

2 av 5 sp
3 av 5 spIINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BED2 Finansregnskap
BED5 Økonomisystemer og -styring

2,5 av 5 sp
1,5 av 5 sp
1 av 5 spIINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED2 Finansregnskap
BED3 Investering og finans
BED4 Økonomisystemer og styring

2 av 5 sp
1 av 5 sp
2 av 5 spINFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BØ112 Bedriftsøkonomisk analyse I (5 SP) - NTNU-emne
BEA200 Finansregnskap/finansiering (2,5 SP) - NHH-emne

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp
23.8.19 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BED1-1 Grunnleggende bedriftsøkonom (7,5 sp)
BED2-1 Finansregnskap (7,5 sp)

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp
10.8.20 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BED011 / BED010 Grunnleggende bedriftsøkonom / Driftsregnskap og budsjettering (gammelt navn) / Kostnads- og inntektsanalyse (gammelt navn) (7,5 sp)
BED020 Finansregnskap (7,5 sp)

5 sp av 7,5 sp


2,5 sp av 7,5 sp

11.8.20 @LEOOppdatert med BED010 15.9.21, II
NMBUNorges Miljø- og biovitenskapelige universitet

IINI1003
IFUD1103
Databaser5INF130 Datahåndtering og analyse5 sp


IINI2010
IFUD1120
Entreprenørskap5TIP100 Teknisk innovasjon (5 sp))5 sp


IINI1005
IFUD1105
Teamarbeid5

M30-MPP Masteroppgave, NMBU (2 av 5 studiepoeng).
ØABAC390 Bacheloroppgave, OsloMet (1 av 5 studiepoeng).
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D, NMBU (2 av 5 studiepoeng).

5 sp
Kombinasjon av NMBU- og OsloMet-emner

Valgemne7,5BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring, 7,5 sp7,5 sp14.8.23 @MLHNy studieplan ITBAINFO 2019

Valgbart emne 4 i Informasjonsbehandling (Statistikk/ITIL)5NSTA04V Statistikk (5 sp)5 sp
Gammel studieplan ITBAINFO (før 2018)

OsloMetOsloMet / HiOA

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5ØABED1100 Bedriftsøkonomi (7,5 sp)5 sp


IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi

NBED04H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT (20 sp,)
NINV05H Investering og finansiering (10 sp)

(3 av 5 sp)
(2 av 5 sp)
IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5NBED1IKT10H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT (10 sp)5 sp


DCST1003
INFT1002
Grunnleggende programmering7,5DAPE1400 Programmering (10 sp)7,5 sp21.8.23 LEO

IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5

NORG105H Organisasjon 1 (10 sp)
NLED06V Ledelse (10 sp)

3 av 5 sp
2 av 5 sp

Tidl HiOA
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5NORG105H Organisasjon 1, 10 sp5 sp


IINI1005
IFUD1105
Teamarbeid5

M30-MPP Masteroppgave, NMBU (2 av 5 studiepoeng).
ØABAC390 Bacheloroppgave, OsloMet (1 av 5 studiepoeng).
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D, NMBU (2 av 5 studiepoeng).Kombinasjon av NMBU- og OsloMet-emner

Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5 / 7,5 NMA205V Matematikk 25 sp
Tidl Høgskolen Oslo/Akershus
DIFT1001
INFT1003
Webteknologi og teamarbeid7,5DATA1700 Webprogrammering (10 sp)7,5 sp21.8.23 LEO

IINI2013
IFUD1114

Økonomisk analyse med regneark5NBED04H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT, 20 sp, (5 av 5 sp)DIFT1006Økonomisk analyse og rapportering med regneark7,5ØABED6100 Bedriftsøkonomi II (10 sp)7,5 sp13.9.19 @JE2,5 sp av ØABED6000 er brukt i DIFT1003.
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5ØABED6100 Bedriftsøkonomi II (10 sp)
ØABED6000 Bedriftsøkonomi 1 med IKT (10 sp)

2,5 sp av 7,5 sp
5 sp av 7,5 sp

13.9.19 @JE

7,5 sp av ØABED6000 er brukt i DIFT1006.
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

ØABED2100 Økonomistyring
ØABED1000 Finansregnskap med IKT

3 av 5 sp
2 av 5 sp

HiOA
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5NBED04H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT5 sp
HiOA
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

NBED1IKT10H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT
NBED211V Bedriftsøkonomi 2

2 av 5 sp
3 av 5 spINFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

NBED1IKT10H Bedriftsøkonomi 1 med IKT (10 sp)
NBED211V Bedriftsøkonomi 2 (10 sp)

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp

 5.9.19 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5ØABED1000 Finansregnskap med IKT, (7,5 sp)
- ØABED1100 Bedriftsøkonomi, (7,5 stp)
- ØABED2100 Økonomistyring, (7,5 sp)

3 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp
2 sp av 7,5 sp

 16.9.21 @MS


Oslo Nye Høyskole (Tidl: Bjørknes Høyskole)


Valgemne (ITBAITBEDR)
PSY1230 Utviklingspsykologi (15 sp)15 sp@LEO 12.2.24Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR. PSY-emner godkjennes fra høst 2023 - det har blitt mer fleksibilitet i valgemner. LEO 12.2.24

Valgemne (ITBAITBEDR)
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)15 sp@LEO12.2.24Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

Valgemne (ITBAITBEDR)
PSY1250 Kognitiv psykologi (15 sp)15 sp@LEO12.2.24Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.
UIAUniversitetet i Agder

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BE110 Økonomistyring (7,5 sp)
BE111 Finansregnskap 1 (7,5 sp)

3,75 sp av 7,5 sp
3,75 sp av 7,5 sp
10.09.21 @MS

UIBUniversitetet i Bergen

EXPH0300/EXPH0350Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi7,5EXPHIL-MNSEM /EXPHIL-PSSEM Examen philosophicum (10 sp)7,5 sp
Alle varianter av Exphil innpasses så lenge de er på minst 7.5 sp.
DCST1003/INFT1002Grunnleggende programmering7,5INF100 Innføring i programmering (10 SP) / INFO132 Innføring i programmering7,5 sp av 10 sp18.8.22 @LEO 

Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR.

(INF100 er ekvivalent med INFO132 iflg UIB 9.8.23. II..)


IINI2012
IFUD1117
IBED1003
Informasjonsforvaltning5

INFO103 Informasjon og kunnskap (5 sp)
INFO110 Informasjonssystem (10 sp)

2,5 sp
2,5 spDCST1007/INFT!006Objektorientert programmering7,5INF101 Objektorientert programmering (10 SP)7,5 sp av 10 sp18.8.22 @LEO Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR5

INFO115 The Social Web, 10 sp

5 sp20.1.21 @JE

Innpasses kun med 5 sp pga overlapp med IBED2001.

Gammel studieplan, opptak tom høst 2018Valgbart emne ITBAITBEDR7,5INFO162 Innføring i HCI, 10 sp7,5 sp25.8.22 @LEOITBAITBEDR fra H19.

Valgbart emne ITBAITBEDR10INFO207 Sosial nettverksteori, 10 sp10 sp20.1.21 @JEGammel studieplan, opptak tom høst 2018

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5INF212 Systemutvikling, 10 sp
7,5 sp25.8.22 @LEOITBAITBEDR fra H19.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5INFO263 Interaksjonsdesign og prototyping, 10 sp7,5 sp25.8.22 @LEOITBAITBEDR fra H19.
 UiO Universitetet i Oslo

INFT1002
INFT1006
Grunnleggende programmering
Objektorientert programmering
7,5
7,5
IN1000 Introduksjon i objektorientert programmering (10 sp)
IN1010 Objektorientert programmering (10 sp)
 7,5 sp
7,5 sp
 21.8.19 @JE + fra digsec-innpass.Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR
DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5INEC1821 Digital økonomi, organisering og ledelse (10 sp)7,5 sp16.1.24 @MHNy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgemne ITBAITBEDR7,5ECON1210 Mikroøkonomi 1 (10 sp)7,5 sp16.8.22 @IINy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgemne ITBAITBEDR7,5  ECON3010 Anvendt økonomisk analyse (10 sp)  7,5 sp 31.8.21Godkjent av Monica Storvik. Emnet overlapper ikke med INFT1004 eller INFT2507.

Valgemne ITBAINFO/ITBAITBEDR7,5 

ECON2130 Statistikk 1 (10 sp)

 7,5 sp31.8.21 @IIGodkjent som valgemne for Statistikk for øk.

Valgemne ITBAINFO/ITBAITBEDR7,5 ECON2200 Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (20 sp) 7,5 sp31.8.21@IIGodkjent som valgemne for Matematikk for øk.

Valgemne ITBAITBEDR7,5IN1030 Systemer, krav og konsekvenser (10 sp)7,5 sp4.7.22 @LEOGodkjent som valgemne

Valgemne ITBAITBEDR7,5IN1150 Logiske metoder (10 sp)7,5 sp4.7.22 @LEOGodkjent som valgemne
UiSUniversitetet i Stavanger

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5BØK103 Driftsregnskap / BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring (10 sp)5 sp


IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BØA2033 Årsregnskap (NTNU Handelshøyskolen)
BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (UiS)

4 av 5 sp
1 av 5 spIINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5BØK225 Organisasjon og ledelse (10 sp)5 sp19.11.18 II/MLH

USNUniversitetet i Sørøst-Norge

IINI2010Entreprenørskap56057 Entreprenør og samfunn5 sp
 Tidl Høgskolen i Telemark
INFT2001
DIFT2007
Informasjonssikkerhetsstyring7,5

6123N Informasjonssikkerhet (7,5 sp)

7,5 sp19.8.19 @LEO

INFT1001IT Introduksjon og databaser7,5

6105N Windows Server og datanett (7,5 sp)
DAT1000N Database 1 (7,5 sp)

3,5 sp av 7,5 sp
4 sp av 7,5 sp

23.10.23 @MLH

INFT1006
DCST1007
Objektorientert programmering7,5

6108N Programmering i Java (7,5 sp)

7,5 sp19.8.19 @LEO


Valgemne ITBAINFO7,5INF1000N Informasjonssystemer (7,5 sp)

7,5 sp

22.1.24 @MHNy studieplan ITBAINFO 2019
UiTUniversitetet i Tromsø

INFT1002
DCST1002
Grunnleggende programmering7,5INF1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte (10 SP)7,5 sp19.8.20 @LEO

IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne)7,5

BED-2003 Foretaksstrategi (10 sp)

7,5 sp av 10 sp16.2.23

Godkjent av faglærer Roger Sørheim. (II).


INFT1006
DCST1007
Objektorientert programmering7,5INF1400 Objektorientert programmering (10 SP)7,5 sp19.8.20 @LEO

IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner (10 sp)5 sp


DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5BED2029 Organisasjonsteori og ledelse (10 sp)7,5 av 10 sp4.3.22 @LEO


Valgemne7,5BED-1007Nett Matematikk for økonomer (10 sp)7,5 av 10 sp14.8.23 @MLHNy studieplan ITBAINFO 2019

Valgemne7,5BED-2011Nett Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk (10 sp)7,5 av 10 sp14.8.23 @MLHNy studieplan ITBAINFO 2019

Valgemne (for statistikk)7,5PSY-1521 Statistikk og metode I, 5 sp
PSY1523 Statistikk og metode III, 10 sp
5 sp
2,5 sp av 10 sp
17.10.23 @IINy studieplan ITBAINFO 2019. 

Valgemne7,5PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi (10 sp)7,5 av 10 sp17.10.23 @IINy studieplan ITBAINFO 2019. PSY2019 ved NTNU er godkjent tidligere, må være ok med PSY2010 fra UiT også da.
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5 

BED1002 Grunnleggende regnskap og analyse (gammelt navn Finansregnskap I) (10 sp)

BED1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk (10 sp)

 5 sp

2,5 sp

 12.8.20 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5 

BED2019NETT Driftsregnskap og budsjettering (10 sp)
BED1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk (10 sp)

 3 sp
4,5 sp

17.08.21 @TAH


Utenlandsk utdanning

DIFT2010Digitalt entreprenørskap7,5FM200: Entrepreneurial Finance 3-4 credits / 7,5 ECTS7,5 ECTS17.4.24 @LEOLondon School of Economics and Political Science (LSE)
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse530153 Organization Theory5 sp
Bocconi, Milano, Italia
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap 7,5

Management accounting (10 sp)
Economics (10 sp)

2,5 av 7,5 sp
5 av 7,5 sp
15.8.19 @LEOAalborg Universitet, Danmark
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap 7,5

Bases of Acounting, 4 ECTS

Accounting of an Enterprise, 5 ECTS

3,8 av 4 ECTS

3,7 av 5 ECTS


Moldova Academy of Economic Studies
DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring 7,5 Organisasjonsanalyse (15 ECTS) 7,5 av 15 sp/ECTS 7.1.2021 @JECBS, Copenhagen Business School

Valgbart emne (ITBAITBEDR)7,5BA-BHAAO1593U Statistikk7,5 av 15 sp/ECTS 26.11.21 @LEOCBS, Copenhagen Business School

Valgbart emne (ITBAITBEDR) 7,5BA-BHAAO1589U Makroøkonomi 7,5 26.11.21 @LEOCBS, Copenhagen Business School

Valgbart emne (ITBAITBEDR)7,5Mikroøkonomi (7,5 sp)7,526.11.21 @LEOCBS, Copenhagen Business School
INFT1001
DIFT1002
IT Introduksjon og databaser7,5044510 Database 1, 3 credits (ca ca 4,5 sp)
044717 Operating Systems 1, 3 credits (ca 4,5 sp)
043805 Computer Networks, 4 credits (ca 6 sp)
3,8 sp
1,7 sp
2 sp
TIM og TM 10.9.23Arab International University 

INFT1002
DCST1003

INFT1006
DCST1007

Grunnleggende programmering


Objektorientert programmering

7,5


7,5

044204 Programming 1, 3 credits (ca 4,5 sp)
044305 Programming 2, 3 credits (ca 4,5 sp)
044408 Programming languages, 3 credits (ca 4,5 sp)
044516 System Programming, 3 credits (ca 4,5 sp)

4,5 sp
4,5 sp
4,5 sp

1,5 sp

Atle Nes 10.9.23Arab International University 
INFT1003
DIFT1001
Webteknologi og teamarbeid7,5044615 Internet Technologies & Web Programming, 3 credits (ca 4,5 sp)
044827 Junior Project, 4 credits (ca 6 sp)
3,7 sp

3,8 sp
Atle O 10.9.23Arab International University
INFT1005Datateknikk og operativsystem7,5044516 System Programming, 3 credits (ca 4,5 sp)
044823 Operating Systems 2, 3 credits (ca 4,5 sp)
3 sp
4,5 sp
GOR 10.9.23Arab International University
INFT1007Datakommunikasjon7,5043618 Data Communications, 3 credits (ca 4,5 sp)
043805 Computer Networks, 4 credits (ca 6 sp)
044002 Network Security, 3 credits (ca 4,5 sp)
2,5 sp
2,5 sp
2,5 sp
Helge Hafting 10.9.23Arab International University
INFT2005Kvalitet i og testing av programvaresystemer
044003 Engineering Management and Quality Assurance, 3 credits (ca 4,5 sp)
044611 System Analysis and Design, 3 credits (ca 4,5 sp)
044820 Software Engineering 2, 3 credits (ca 4,5 sp) 
2,5 sp

2,5 sp

2,5 sp

Arab International University


Emner som ikke kan innpasses

Merknad
NTNUTDT4105
TDT4109
TDT4110
Informasjonsteknologi grunnkurs7,5 spINFT1002 Grunnleggende programmering, 7,5 sp
DCST1002 Grunnleggende programmering, 7,5 sp
IT grunnkurs godkjennes ikke alene for INFT1002/DCST1003 fordi ITGK inneholder 1/3 IKT teori og 2/3 programmering. ITGK inneholder dermed for lite programmering.
PSY1002Kognitiv psykologi7,5 spValgemne  ITBAINFO/ITBAITBEDRDette er type emner som er vanskelig å akseptere som valgemne, i og med at det er så langt utenfor vår fagkrets. LEO, 7.9.21. Godkjennes fra høst 2023 - det har blitt mer fleksibilitet i valgemner. LEO 12.2.24
PSY1010Psykologiens historie7,5 spValgemne ITBAINFO/ITBAITBEDRDette er type emner som er vanskelig å akseptere som valgemne, i og med at det er så langt utenfor vår fagkrets. LEO, 1.2.23
PSY1013Biologisk psykologi7,5 spValgemne ITBAINFO/ITBAITBEDRDette er type emner som er vanskelig å akseptere som valgemne, i og med at det er så langt utenfor vår fagkrets. LEO, 1.2.23
MRK1001Markedsføring - grunnkurs7,5 spDIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter, 7,5 spInneholder ingenting om forvaltning av programvareprodukter – som utgjør ca. 1/3 av DIFT2004 (KAS 5.9.22).
MRK1001 kan heller ikke brukes som valgemne da det overlapper for mye.  ITBAITBEDR

MRK1001

TMM4400

Markedsføring - grunnkurs

Produktutvikling

7,5 sp

7,5 sp

DIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter, 7,5 spInneholder ingenting om forvaltning av programvareprodukter (Software Product Management). Mangler i hvertfall 5/12 (ca. 42% eller ca. 3.1 SP ) av DIFT2004 (KAS 5.4.22). ITBAITBEDR

TDT4180Menneske maskin-interaksjon7,5 spDCST1008 Systemutvikling, 7,5 spFor lite overlapp. Bittelitt MMI i DCST1008 i starten, men ikke nok.
TMM4400Produktutvikling, prosjekt7,5 spValgemneOverlapper for mye med DIFT2011 Prosjektledelse- og forretningssystemer og DIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter, Kan ikke brukes som valgemne. @16.9.21 LEO
TDT4102Prosedyre- og objektorientert programmering7,5 spINFT1006/DCST1007 Objektorientert produktutviklingFor lite overlapp, kun 2,5 sp i følge OCE jan 2021. TDT4102 kan brukes delvis mot INFT1002/DCST1003 feks sammen med IT grunnkurs.
MET3003Prosjektstyring7,5 spDIFT2011 Prosjektledelse og forretningssystemerMET3003 inneholder ikke forretningssystemer. En kombinasjon med TIØ4282 Digital strategi og forretningsmodeller er heller ikke godt nok. 2.9.22 @LEO
INGT1001Ingeniørfaglig innføringsemne10 spEXPHIL, 7,5 spLæringsutbyttene i INGT1001 overlapper ikke tilstrekkelig for innpassing for Exphil. 29.8.22 @Marit Sveø fra Exphil-miljøet.

Valgemne7,5 spTSOL425 Teamledelse og teknologi, 7,5 spÅrsak: Teamarbeid dekkes godt av DIFT1001 og teknologibiten dekkes også godt av flere emner i digital forretningsutvikling. LEO28.8.23

HiMOLDEIBE151Practical Programming in Python15 spValgemneKan ikke brukes som valgemne da det er for likt INFT1002/DCST1003 Grunnleggende programmering
(men annet programmeringsspråk - Python i stedet for Java Script).

HiØstfoldITF10306
IT13012
Databaser, 10 sp
Grunnleggende IT, 10 sp
10 sp
10 sp
INFT1001/DIFT1002 IT-Introduksjon og databaser19.1.23. TM/TIM. Database-biten er dekkende, men IT intro-biten dekkes ikke. Fra Tore Mallaug og Tor Ivar Melling: "Ser ut som det faget er mere "Datamaskinens Virkemåte", "Web-utvikling" og "vitenskapelig" enn vår IT-intro-del som er mere i retning datakommunikasjon og "drift-orienterte emner"."

CBSCopenhagen Business schoolBA-BHAAO1621U Afsætningsøkonomi, 15 ECTS15 ECTSDIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter, 7,5 sp

Dekker bare ca 30 til 50 prosent av DIFT2004 i følge TAH 25.8.21.
Kan ikke brukes som valgemne da det overlapper for mye.


BA-BHAAO1591UManagerial Economics15 ECTS
Kan ikke brukes som valgemne da det overlapper for mye med andre emner.

NHHNorges Handelshøyskole


SOL2/SOL010Markedsføring7,5DIFT2004/INFT2505 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukterEmnet mangler produktutvikling (Stage-gate) og forvaltning av programvareprodukter og kan ikke erstatte DIFT2004/INFT2505 @KAS/TAH 23.9.21. Overlapper for mye til at SOL2/SOL010 kan brukes som valgemne i Digfor.
Kan brukes som valgemne i stedet for INFT2505 som valgemne for ITBAINFO, men kan ikke ha begge. 13.9.21, II.
SOL040Strategisk ledelse7,5Valgemne ITBAINFOGodkjennes ikke som valgemne, for langt på siden. 10.8.23 @MLH og II

UiOUniversitetet i OsloECON2500 Investering og finansiering (10 sp)
ECON1210 Mikroøkonomi 1 (10 sp)

10 sp
10 sp
INFT1004 Økonomisk styring og regnskap, 7,5 spECON2500 og ECON1210 dekker mindre enn 50 % av INFT1004 i følge MS 1.9.21

IN1020 Introduksjon til datateknologi10 spValgemneOverlapper for mye. 4.7.22 @LEO (med INFT1001 IT Intro? Kom. II), men overlapper for lite til å innpasse for INFT1001 (mangler vel dbs)

INEC1821 Digital økonomi, organisering og ledelse10 spINFT2007/DIFT2008 Digital strategi i organisasjoner

Ikke stor nok grad av overlapp til at INEC1821 kan innpasses til for INFT2007. Mangelfullt i forhold til strategi og strategiske analyser, som er vektlagt i INFT2007. 12.1.24 @Marthe Holum

INEC1821 godkjennes for DIFT1004. 16.1.24 @MH


USNUniversitetet Sørøst-Norge


WEB1100NWebutvikling og HCI7,5INFT1003 Webteknologi og teamarbeidWebteknologi-bit er forsåvidt ok, men mangler team-arbeidsbiten. 16.8.22 @AtleOlsø


Moldova Academy of Economic Studies- Philosophy, 5 ECTS

- Economic Doctrines, 4 ECTS


EXPH0350 Examen pilosophicum for naturvitenskap og teknologi, 7,5 spUndervisningsleder i exphil har sett på saken og svarer dette: "Beskrivelsen av læringsutbytte for de to emnene (vedlegg 6) overlapper i liten grad med læringsutbytte for EXPH0350, og gir ikke grunnlag for innpass." 1.9.22.


ARAB International University


044938Management Information systems, 3 credits (ca 4,5 sp)
INFT2006 Business intelligence, 7,5 sp. Emnet  tilsvarer ikke 7,5 sp og dekker ikke INFT2006.
044935Information system security, 3 credits (ca 4,5 sp)
INFT2001 Informasjonssikkerhetsstyring, 7,5 sp. Emnet tilsvarer ikke 7,5 sp og dekker ikke INFT2001 (Torstein Hjelle 10.9.23)
044938

044409
Management Information systems
Computer Society 

EXPH0350 Examen philosphicum for naturvitenskap og teknologi, 7,5 sp. Emnene 044938 Management Information systems og 044409 Computer Society dekker ikke EXPH0350. Exphil-gjengen, 10.9.23

044408

044102

044407

Programming languages, 3 credits (ca 4,5 sp)
Introduction to Algorithnms and Programming, 2 credits
Algorithms and Datastructures, 3 credits (ca 4,5 sp)

INFT2503 C++ for programmerere, 7,5 sp. Emnet 044408 Programming languages er brukt som innpassing til andre emner.
Emnet 044102 Introduction to Algorithnms an Programming er for grunnleggende (på videregående skolenivå) til å dekke 3. klasseemnet INFT2503.
Emnet 044407 Algorithms and Datastructures dekker ikke INFT2503, hverken i innhold eller i størrelse.BA-BHAAO1585U

  • No labels