Child pages
  • Bachelor i Informasjonsbehandling og Bachelor i Digital forretningsutvikling, innpassinger
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


EmnekodeEmnenavnStpEmne som overlapperAntall studiepoeng
som godkjennes
DatoKommentar

NTNU     

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap (7,5 sp)5 sp Handelshøyskolen
IINI1003
IFUD1103
Databaser5IT1607 Databaseteknikk (7,5 sp)5 sp IDI, Gløs-emne
INFT1007Datakommunikasjon7,5TELE1005 Datateknikk (7,5 sp)7,5 sp16.1.20 @LEO

IINI1008
IFUD1108
Datamaskinteknikk5TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk (7,5 sp)5 sp IDI, Gløs-emne
DIFT2010Digitalt entreprenørskap7,5TIØ4250 Entreprenørskap - Venture Cup, 7,5 sp7,5 sp15.1.21 @JE

IBED2002Endringsledelse5ORG3021 Endringsledelse og trender (7,5 sp)5 sp Handelshøyskolen
IINI2010
IFUD1120
Entreprenørskap5MRK3025 Innovasjon og forretningsutvikling (7,5 sp)5 sp Handelshøyskolen

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5TDT4105/TDT4109/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs (7,5 sp)
IT2805 Webteknologi (7,5 sp)
5 av 7,5 sp
2,5 av 7,5 sp
25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, II

INFT1002
DCST1003

Grunnleggende programmering7,5IT1501 Programmeringslab for Informatikk (7,5 sp)7,5@19.8.20 JEGodkjent av Atle Nes
IINI3001
IFUD1124
IDRI3003
IT, miljø og samfunn5IT1603 IKT, kultur og samfunn (7,5 sp)5 sp IDI, Gløs
IINI3001
IFUD1124
IDRI3003
IT, miljø og samfunn5KULT2204 STS: Ting og tegn (15 sp)5 sp21.8.19 @JE

IINI1001
IFUD1101
IT Introduksjon5IT1101 Informatikk basisfag (7,5 sp)5 sp IDI, Gløs
IINI1001
IFUD1101
IT Introduksjon5TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5 sp)5 sp IDI, Gløs

DIFT1002
INFT1001

IT Introduksjon og databaser7,5TDT4109/TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5 sp)
TDT4145 Datamodellering og databasesystemer (7,5 sp)
2,5 av 7,5 sp
5 av 7,5 sp
25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, II

INFT2001Informasjonssikkerhetsstyring7,5DCST1002/DCSG1002 Cybersikkerhet og teamarbeid (7,5 sp)

Individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Godkjennes av B. Haugset og G.O Rosvold.
IINI3007
IFUD1125
IDRI1004
Markedsorientert produktutvikling5SMF2062 Markedsføring (5 sp)5 sp NTNU, Gjøvik
IINI3007
IFUD1125
IDRI1004
Markedsorientert produktutvikling5MRK1001 Markedsføring - grunnkurs (7,5 sp)5 sp Handelshøyskolen
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)7,5 sp12.2.20 @ANGodkjent av faglærer Atle Nes
IINI1010
IFUD1110
IDRI1005
Objektorientert programmering med systemarbeid10

TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer (2,5 sp)

7,5 av 10 sp
2,5 av 10 sp
 IDI, Gløs
IØ2000Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne)7,5

TIØ4250 Entreprenørskap – Venture Cup (7,5 sp)
TIØ4258 Teknologiledelse (7,5 SP)

3 sp av 7,5 sp
4,5sp av 7,5sp
13.8.19 @LEOTIØ4258 er brukt 2,5 sp i INFT1004 også
DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ORG3021 Endringsledelse og trender (7,5sp) - NTNU-emne

3ORG100-1 Organisasjonsforståelse (7,5sp) - HINN-emne

2,5sp av 7,5sp

5 sp av 7,5 sp

22.11.19 @JE

DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ØKA1017/1 Organisasjonsfag (7,5 sp)7,5 sp16.12.19 @JE

DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ORG1100 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)7,5 sp20.0820 @JE

IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus (10 sp)5 sp NTNU, Gjøvik
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5ORG1100 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)5 sp Handelshøyskolen
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5

ORG1100 Organisasjon og ledelse
BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse

4 av 5 sp
1 av 5 sp
 Handelshøyskolen
IINI1004
IFUD1104
Programmering i Visual Basic5TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5 sp)5 sp IDI, Gløs
 Valgbart emne 4 i Informasjonsbehandling (Statistikk/ITIL)5TMA4240 / TMA4245 Statistikk (7,5 sp)5 av 7,5 sp IDI, Gløs

Valgbart emne ITBAINFO7,5

MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 SP)
TMA4120 Matematikk 4K (7,5 SP)

2,5 sp av 7,5 sp
5 sp av 7,5 sp
13.8.19 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TMA4245 Statistikk (7,5 sp)7,5 sp13.8.19 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5REA1151F Matematikk for økonomer (7,5 sp)7,5 sp23.8.19 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5REA1152F Statistikk for økonomer (7.5 sp)7,5 sp23.8.19 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAINFO7,5TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling 7,5 sp14.08.20 @LEONy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAINFO

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5PED3001 Statistikk7,5 sp23.8.19 @JE


Valgbart emne ITBAITBEDR7,5IØ1003 Ledelse av frivillig virksomhet7,5 sp20.4.21 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR. Mulig det kan være enten IØ1003 eller IØ1004. Sjekk ved behov.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5IØ1004 Toppledelse i frivillige organsasjoner7,5 sp20.4.21 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR. Mulig det kan være enten IØ1003 eller IØ1004. Sjekk ved behov.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5KULT1101 Digitale kulturer, 7,5 sp og 7,5 sp13.1.20Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5KULT2201 Digitalisering og samfunnsendring, 15 sp15 sp13.1.20Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5

MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging, 7,5

7,5 sp2.9.20 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5MRK3015 Consumer Behaviour, 7,5 sp7,5 sp2.9.20 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR15SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, 15 sp15 sp16.4.21 @JENy Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TDT4120 Algoritmer og datastrukturer, 7,5 sp7,5 sp13.1.21 @JEGammel studieplan, opptak tom H18.

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TDT4140 Programvareutvikling, 7,5 sp3,5 sp13.1.21 @JE

Innpasses med 3,5 sp pga overlapp med IBED3002.
Gammel studieplan, opptak tom H18.Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TIØ4140 Prosjektfinans og analyse, 7,5 sp7,5 sp15.1.21Ny studieplan (opptak fom høst 2019)

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TIØ4317 Empiriske og kvantitative metoder i finans, 7,5 sp7,5 sp15.1.21Ny studieplan (opptak fom høst 2019)

Valgbart emne ITBAITBEDR7,5TDT4186 Operativsystemer, 7,5 sp7,5 sp13.1.21 @JEGammel studieplan, opptak tom H18.
DIFT1010
INFT1003
Webteknikker og teamarbeid7,5IT2805 Webteknologi (7,5 sp)
IT1901 Informatikk prosjektarbeid I (7, 5 sp)
5 av 7,5 sp
2,5 av 7,5 sp
25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, II

IINI2013
IFUD1114

Økonomisk analyse med regneark5BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring (7,5 sp)5 sp Handelshøyskolen

IBED2005

Økonomisk analyse og rapportering med regneark10

BØA2042 Financial modeling using Excel (7,5 sp)
BØA1200 Finansregnskap med analyse (2,5 sp)

10 sp Handelshøyskolen
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

SMF1194F Bedriftsøkonomisk analyse (7,5 sp)
SMF1197F Finansregnskap med analyse (7,5 sp)

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 spINFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BØ112 Bedriftsøkonomisk analyse I (5 SP) - NTNU-emne
BEA200 Finansregnskap/finansiering (2,5 SP) - NHH-emne

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp
23.8.19 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

TIØ4258 Teknologiledelse (7,5 sp)
TIØ4295 Bedriftsøkonomi (7,5 sp)

2,5 sp av 7,5 sp
5 sp av 7,5 sp
13.8.19 @LEOTIØ4258 er brukt 4,5 sp i Områdeemne i Innovasjon og entreprenørskap også
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap (7,5 sp)
BØA1200 Finansregnskap med analyse (7,5 sp)

3,8 av 7,5 sp
3,7 av 7,5 sp
20.08.20 @JE

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

TIØ4105 Styring og internt regnskap (7,5 SP) /
TIØ4105 Industriell økonomisk styring (7,5 sp) Nytt navn fra 2017.

7,5 sp11.08.2020 LEO

INFT1004
DIFT1003
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap

7,5

5

BBOA3030 Videregående finansregnskap, 7,5 sp

7,5 sp

(5 sp for 5 sp emne)

25.1.21 @MSFaginnholdet i DIFT1003/IBED1002 inngår i de anbefalte forkunnskaper til BBOA og dermed kan BBOA3030 brukes i stedet for disse øks-emnene selv om det ikke er overlapp.
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5ALM200S Økonomisk styring5 sp Elektro og datatekn (HiST)
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5SMF2151F Finansregnskap5 sp NTNU, Gjøvik
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BØA1200 Finansregnskap med analyse
BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering

3 av 5 sp
2 av 5 sp
 Handelshøyskolen
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering5 sp Handelshøyskolen
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BØA2033 Årsregnskap (Handelshøyskolen)
BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (UiS)

4 av 5 sp
1 av 5 sp
 Handelshøyskolen
IINI1006Økonomisk styring og regnskap5TIØ4105 Industriell økonomisk styring5 av 5 sp Ind.øk.
       
BIBI - handelshøyskolen     

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5BØK3422 Bedriftsøkonomisk analyse (7,5 sp)5 sp  
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5ORG3402 Organisasjonsatferd og ledelse (7,5 sp)5 sp  

IDRI1004

Markedsorientert produktutvikling5MRK3414 Markedsføringsledelse (7,5 sp)5 sp31.10.2019Mangler produktutviklingsbiten, men OK ifølge TAH 31.10.19 (II)
 Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5MET2910 Matematikk (7,5 sp)7,5 sp  
 Valgbart emne 4 i Informasjonsbehandling (Statistikk/ITIL)5MET2920 Statistikk (7,5 sp)7,5 sp  
  Valgbart emne i Informasjonsbehandling7,5EXC 2910 Mathematics, (7,5 sp) 7,5 sp13.08.20 @II Ny studieplan (fra H2019)

Valgbart emne i Informasjonsbehandling 7,5EXC 3505 Strategy, (7,5 sp)
13.08.20 @IINy studieplan (fra H2019)
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5BØK3434 Bedriftsøkonomi og finans (7,5 sp)7,5 sp4.9.20 @MS

       
HVLHøgskolen på Vestlandet     
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5ØAO001 Organisasjon I (7,5 sp)5 sp Tidl HiBergen
 Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5 / 7,5ØMO001 Matematikk (7,5 sp)7,5 sp Tidl HiBergen
       

 Nord Universitet     
INFT2007
DIFT2008
Digital strategi i organisasjoner7,5OAL151, IT som ledelsesverktøy, 7,5 sp
OAL100, Organisasjon og ledelse, 7,5 sp

6 sp av 7,5 sp
1,5 sp av 7,5 sp

15.1.21 @LEOTidl HiNT
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5OAL131-1 Økonomisk styring (12 sp)7,5 sp@LEO 10.8.2020

NHHNorges Handelshøyskole     

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5

BED011/BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (2 av 5 sp)
BED015/BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger (2 av 5 sp)
BUS401 Strategiske virksomhetsanalyser og prising (1 av 5 sp)

5 sp  

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (5 av 5 sp) / BED1 Konstnads- og inntektsanalyse (5 av 5 sp)5 sp  

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (2 av 5 sp)
BED2 Finansregnskap (3 av 5 sp)

5 sp  
IDRI1001Bedriftsøkonomi5TIØ4295 Bedriftsøkonomi (7,5 sp)
@JEErstatningsemne for IDRI1001 etter at det er utgått.
IINI3007
IFUD1125
IDRI1004
Markedsorientert produktutvikling5

SOL010/SOL2 Markedsføring (7,5 sp)
GRU401 Forkurs Grunderskolen (10 sp)

3 av 5 sp
2 av 5 sp
  
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5

SOL1 Psykologi og ledelse
SOL3 Organisasjonsteori

2 av 5 sp
3 av 5 sp
  
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5SOL030/SOL3 Organisasjonsteori5 sp  
IINI1005
IFUD1105
Teamarbeid5

VOA026/SOL11 Prosjektledelse (7,5 sp)
SOL020/SOL1 Psykologi 1 (7,5 sp)
STR446 Prosessledelse (7,5 sp)

3 av 5 sp
1 av 5 sp
1 av 5 sp
  
 Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5 / 7,5MET020/MET1 Matematikk (7,5 sp)7,5 sp  
 Valgbart emne 4 i Informasjonsbehandling (Statistikk/ITIL)5MET040/MET2 Statistikk (7,5 sp)7,5 sp  

IINI2013
IFUD1114

Økonomisk analyse med regneark5

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)
BED4 Økonomisystemer og styring (7,5 sp)
MET3 Databehandling for økonomer (7,5 sp)

2 av 5 sp
2 av 5 sp
1 av 5 sp
  
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED011/BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BED040 Økonomisystemer og –styring

2 av 5 sp
3 av 5 sp
  
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED011/BED1 Kostnads- og inntekstsanalyse (2 av 5 sp)
BED020/BED2 Finansregnskap (2 av 5 sp)
BED040 Økonomisystemer og –styring (1 av 5 sp)

2 av 5 sp
2 av 5 sp
1 av 5 sp
  
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED011/BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi (2 av 5 sp)
BED020/BED2 Finansregnskap (3 av 5 sp)

2 av 5 sp
3 av 5 sp
  
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BED2 Finansregnskap
BED5 Økonomisystemer og -styring

2,5 av 5 sp
1,5 av 5 sp
1 av 5 sp
  
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BED2 Finansregnskap
BED3 Investering og finans
BED4 Økonomisystemer og styring

2 av 5 sp
1 av 5 sp
2 av 5 sp
  
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BØ112 Bedriftsøkonomisk analyse I (5 SP) - NTNU-emne
BEA200 Finansregnskap/finansiering (2,5 SP) - NHH-emne

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp
23.8.19 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BED1-1 Grunnleggende bedriftsøkonom (7,5 sp)
BED2-1 Finansregnskap (7,5 sp)

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp
10.8.20 @LEO

INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5

BED011 Grunnleggende bedriftsøkonom / Driftsregnskap og budsjettering (gammelt navn) / Kostnads- og inntektsanalyse (gammelt navn) (7,5 sp)
BED020 Finansregnskap (7,5 sp)

5 sp av 7,5 sp


2,5 sp av 7,5 sp

11.8.20 @LEO

 Valgbart emne 3 i Informasjonbehandling (Matte/HTML5)5

TMA4100 Matematikk 1

TMA4110 Matematikk 3

3 av 5 sp

2 av 5 sp

  
       
       
       
NMBUNorges Miljø- og biovitenskapelige universitet     
IINI1003
IFUD1103
Databaser5INF130 Datahåndtering og analyse5 sp  
IINI2010
IFUD1120
Entreprenørskap5TIP100 Teknisk innovasjon (5 sp))5 sp  
IINI1005
IFUD1105
Teamarbeid5

M30-MPP Masteroppgave, NMBU (2 av 5 studiepoeng).
ØABAC390 Bacheloroppgave, OsloMet (1 av 5 studiepoeng).
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D, NMBU (2 av 5 studiepoeng).

5 sp Kombinasjon av NMBU- og OsloMet-emner
 Valgbart emne 4 i Informasjonsbehandling (Statistikk/ITIL)5NSTA04V Statistikk (5 sp)5 sp  

 

      
       
OsloMetOsloMet / HiOA     

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5ØABED1100 Bedriftsøkonomi (7,5 sp)5 sp  

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi 

NBED04H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT (20 sp,)
NINV05H Investering og finansiering (10 sp)

(3 av 5 sp)
(2 av 5 sp)

  

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5NBED1IKT10H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT (10 sp)5 sp  
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5

NORG105H Organisasjon 1 (10 sp)
NLED06V Ledelse (10 sp)

3 av 5 sp
2 av 5 sp
 Tidl HiOA
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5NORG105H Organisasjon 1, 10 sp5 sp  
IINI1005
IFUD1105
Teamarbeid5

M30-MPP Masteroppgave, NMBU (2 av 5 studiepoeng).
ØABAC390 Bacheloroppgave, OsloMet (1 av 5 studiepoeng).
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D, NMBU (2 av 5 studiepoeng).

  Kombinasjon av NMBU- og OsloMet-emner
 Valgbart emne 3 i Informasjonsbehandling (Matte/HTML5)5 / 7,5 NMA205V Matematikk 25 sp Tidl Høgskolen Oslo/Akershus
IINI2013
IFUD1114

Økonomisk analyse med regneark5NBED04H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT, 20 sp, (5 av 5 sp)   
DIFT1006Økonomisk analyse og rapportering med regneark7,5ØABED6100 Bedriftsøkonomi II (10 sp)7,5 sp13.9.19 @JE2,5 sp av ØABED6000 er brukt i DIFT1003.
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap7,5ØABED6100 Bedriftsøkonomi II (10 sp)
ØABED6000 Bedriftsøkonomi 1 med IKT (10 sp)

2,5 sp av 7,5 sp
5 sp av 7,5 sp

13.9.19 @JE

7,5 sp av ØABED6000 er brukt i DIFT1006.
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

ØABED2100 Økonomistyring
ØABED1000 Finansregnskap med IKT

3 av 5 sp
2 av 5 sp
 HiOA
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5NBED04H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT5 sp HiOA
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

NBED1IKT10H Bedriftsøkonomisk analyse med IKT
NBED211V Bedriftsøkonomi 2

2 av 5 sp
3 av 5 sp
  
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap5

NBED1IKT10H Bedriftsøkonomi 1 med IKT (10 sp)
NBED211V Bedriftsøkonomi 2 (10 sp)

5 sp av 7,5 sp
2,5 sp av 7,5 sp

 5.9.19 @LEO 
       
       
UIBUniversitetet i Bergen     
EXPHIL-MNSEM-0Examen philosophicum - seminarmodell10Examen philosophicum (7,5 sp)7,5 sp


IINI2012
IFUD1117
IBED1003
Informasjonsforvaltning5

INFO103 Informasjon og kunnskap (5 sp)
INFO110 Informasjonssystem (10 sp)

2,5 sp
2,5 sp
  

Valgbart emne ITBAITBEDR5

INFO115 The Social Web, 10 sp

5 sp20.1.21 @JE

Innpasses kun med 5 sp pga overlapp med IBED2001.

Gammel studieplan, opptak tom høst 2018Valgbart emne ITBAITBEDR10INFO207 Sosial nettverksteori, 10 sp10 sp20.1.21 @JEGammel studieplan, opptak tom høst 2018
       
UiSUniversitetet i Stavanger     

IDRI1001
IINI1001
IFUD1111

Bedriftsøkonomi5BØK103 Driftsregnskap / BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring (10 sp)5 sp  
IINI1006
IFUD1106
IBED1002
Økonomisk styring og regnskap5

BØA2033 Årsregnskap (NTNU Handelshøyskolen)
BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (UiS)

4 av 5 sp
1 av 5 sp
  
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5BØK225 Organisasjon og ledelse (10 sp)5 sp19.11.18 II/MLH 
       
       
UiTUniversitetet i Tromsø     
INFT1002
DCST1002
Grunnleggende programmering7,5INF1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte (10 SP)7,5 sp19.8.20 @LEO

INFT1006
DCST1007
Objektorientert programmering7,5INF1400 Objektorientert programmering (10 SP)7,5 sp19.8.20 @LEO

IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse5STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner (10 sp)5 sp  
INFT1004
DIFT1003
 Økonomisk styring og regnskap7,5 

 BED1002 Grunnleggende regnskap og analyse (gammelt navn Finansregnskap I) (10 sp)

BED1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk (10 sp)

 5 sp

2,5 sp

 12.8.20 @LEO 
 Utenlandsk utdanning     
IINI2006
IFUD1116
IDRI2006
Organisasjon og ledelse530153 Organization Theory5 sp Bocconi, Milano, Italia
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap 7,5

Management accounting (10 sp)
Economics (10 sp)

2,5 av 7,5 sp
5 av 7,5 sp
15.8.19 @LEOAalborg Universitet, Danmark
       
 USNUniversitetet i Sørøst-Norge     
IINI2010Entreprenørskap56057 Entreprenør og samfunn5 sp  Tidl Høgskolen i Telemark
INFT2001
DIFT2007
Informasjonssikkerhetsstyring7,5

6123N Informasjonssikkerhet (7,5 sp)

7,5 sp19.8.19 @LEO

INFT1006
DCST1007
Objektorientert programmering7,5

6108N Programmering i Java (7,5 sp)

7,5 sp19.8.19 @LEO

       
       
 HINN Høgskolen i Innlandet     
DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ØKA1017/1 Organisasjonsfag (7,5 sp)7,5 sp16.12.19 @JE

DIFT1004Organisasjon, ledelse og endring7,5ORG3021 Endringsledelse og trender (7,5sp) - NTNU-emne

3ORG100-1 Organisasjonsforståelse (7,5sp) - HINN-emne

2,5 sp av 7,5 sp

5 sp av 7,5 sp

22.11.19 @JE 
INFT1004
DIFT1003
Økonomisk styring og regnskap 7,52HØ16-1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og grunnleggende regnskap (12 sp)

2ØK09-2 Finansregnskap m/analyse (6 sp)

5 sp av 7,5 sp

2,5 sp av 7,5 sp

 3.10.19 @LEO Tidligere Høgskolen i Lillehammer
       
UIO  Universitetet i Oslo     
DCST1007
INFT1006
Objektorientert programmering7,5IN1000 Introduksjon i objektorientert programmering (10 sp) 7,5 sp 21.8.19 @JE Ny Studieplan gjeldende fra H19, ITBAITBEDR
       
       
EmnekodeNavnStp Antall sp godkjentDatoKommentar 
       
  Fjellhaug Internasjonale Høgskole     
  EX100-1Examen philosophicum 10EXPH0300 Examen Philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5 sp) 7,5 sp 15.5.2020 Leif Erik Opland
       
  NLA Høgskolen

EX101-1Examen philosophicum 10 EXPH0300 Examen Philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5 sp) 7,5 sp 15.5.2020 Jostein Engesmo
       
  Høgskolen i Østfold     
  Valgbart emne (ITBAITBEDR) 5-7,5 sp IRI10014-1 Innovasjonsteknikk (10 sp) 7,5 sp 28.5.20
       
       
       


Emne som ikke kan innpasses

Merknad
NTNUTDT4180Menneske–maskin-interaksjon7,5 spDCST1008 Systemutvikling, 7,5 spFor lite overlapp. Bittelitt MMI i DCST1008 i starten, men ikke nok.
TDT4102Prosedyre- og objektorientert programmering7,5 spINFT1006/DCST1007 Objektorientert produktutviklingFor lite overlapp, kun 2,5 sp i følge OCE jan 2021.

HiMOLDEIBE151Practical Programming in Python15 spValgemneKan ikke brukes som valgemne da det er for likt INFT1002/DCST1003 Grunnleggende programmering
(men annet programmeringsspråk)
  • No labels