Skip to end of metadata
Go to start of metadata

«Hitech-Lotech»

Eksempler på lovende bruk av teknologi i utdanning ved NTNU

Sted: EL5, Gløshaugen
Tid: 22. april 0900-1430

Årets program:

Bolk 1

0900-0905 Velkommen
Prorektor Berit Kjeldstad

0905-0920 Studentresponssystem for neste generasjons håndholdte mobile enheter
Kjetil L. Nielsen, HiST, Avdeling for teknologi/NTNU, Institutt for fysikk.

0920-0950 Elektronisk tavle; 5 typer, pedagogiske muligheter med de enkelte
Alex Strømme, Program for lærerutdanning

0950-1015 Diskusjon, pause med mulighet for å prøve utstyret

Bolk 2

1015-1030 «Streaming» med Camtasia-opptak av skjerm
Curtis H. Whitson, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

1030-1045 Litt om programvaretilbudet til ansatte og studenter ved NTNU
Knut Lambrigt Vik, NTNU IT

1045-1100 Bruk av video i EVU-satsingen på nordisk
Heidi Brøseth og Tor Åfarli, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

1100-1115 Diskusjon

1115-1215 Lunsj

Bolk 3

1215-1230 Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor
Jaques Koreman og Åsta Øvregaard, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier

1230-1245 Sosiale medier og språklæring
Inger Langseth, Program for lærerutdanning

1245-1300 Produsere, evaluere, produsere - om integrering av digitale læringsressurser i undervisningen
Jørgen Yri, Institutt for moderne fremmedspråk

1300-1315 Diskusjon

Bolk 4

1315-1330 Plagiatkontroll med Ephorus og It's Learning
Elisabeth Eikli, Geografisk institutt

1330-1345 Take Credit: Fra VHS til blog
Helene Hauge, Institutt for moderne fremmedspråk

1345-1400 Muligheter med dokumentkamera
Arild Tørum, AV-tjenesten

1400-1415 Diskusjon

1415-1430 Evaluering og avslutning

Hvorfor hitech-lotech

  • Videreutvikle ansattes pedagogiske kompetanse
  • Synliggjøre, premiere og stimulere til nytenking innen undervisning og læring ved NTNU — bruk av både hightech og lowtech
  • Presentasjon og drøfting av eksempler og erfaringer fra utvikling og utprøving av nye undervisningsopplegg med bruk av teknologi
  • Bidra til at undervisningserfaringer blir tilgjengelig for hele universitetet
  • Profilere gode undervisere — hever undervisningens status, interesse for undervisningskvalitet og de ansattes pedagogiske kompetanse
  • Uveksling av ideer og erfaringer mellom studenter og ansatte

På vegne av arrangørene:

Berit Kjeldstad - Prorektor, utdanning og læringskvalitet
Aud Kvam - NTNU VIDERE
Berit Danielsen Løvås - Studieavdelingen
Carl-Erik Kopseng - Student
Jon Andreas Støvneng - Institutt for fysikk
Jørn Amundsen - Institutt for datateknikk og informasjonsteknologi
Martin Gaustad - Multimediesenteret ved NTNU
Alex Strømme - Seksjon for universitetspedagogikk
Ole K. Solbjørg - Rektors stab, utdanning og læringskvalitet

  • No labels