Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sigma Prime er ett av mange digitale spill som vi kan finne på nettsiden Mangahigh.com. Mangahigh.com er en nettside med matematiske spill og aktiviteter som skal fremme matematikkferdigheter for elever i alderen 5-16 år. Spillene og aktivitetene er delt opp etter hvilken alder de passer for og hvilket matematisk tema de behandler, så det er enkelt å finne spill som passer. På plattformen Mangahigh.com kan læreren gi elevene i oppdrag å spille ulike spill, og læreren kan følge med på hvordan det går med elevene mens de spiller og se resultatene til hver enkelt elev. Mangahigh er i utgangspunktet en betalingstjeneste, med priser som 30 studentlisenser for rundt $400 per år. Dette tilsvarer omtrent 3500 NOK. Det er imidlertid mulig å opprette en gratisbruker, men da med tilgang til 25 % av spillene og aktivitetene.

Analyse

Vi har testet ut spillet Sigma Prime som er ett av spillene som tilbys på Mangahigh.com. Vi skal her presentere spillet og evaluere det etter rammeverket ACAT (Artifact-Centric Activity Theory) (Ladel m. fl. 2018). ACAT-rammeverket er utviklet for å kunne evaluere apper som brukes i matematikkundervisning slik at den som underviser blir mer bevisst på hva som er hensikten med appen og hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Selve spillet Sigma Prime finnes ikke som egen app, men kan likevel sammenlignes da det er et isolert spill som ligner mange av de små spillappene. Rammeverket tar utgangspunkt i at appen er noe står mellom eleven og det eleven skal lære. Dette «noe» kan i ulik grad hjelpe eleven til å lære det matematiske innholdet som det er meningen at appen skal fremme. Rammeverket tar også hensyn til at elevene ikke er alene når de skal lære, men at læringen skjer i samspill med andre, for eksempel de andre elevene i klasserommet. ACAT-rammeverket har utviklet noen spørsmål som man kan stille seg når man vurderer om man vil bruke en app i matematikkopplæringen. Under skal vi svare på disse spørsmålene:

 • Hva er det matematiske innholdet til appen? (What is the mathematical object of the app?)
  Matematikken i spillet handler om å primtallsfaktorisering av tall ned til tallet én.

 • Hvordan interagerer elevene med det matematiske innholdet appen formidler? (How do students interact with the mathematical object, mediated by the app?)
  Det kommer et romfartøy ned fra toppen av skjermen. Romfartøyet viser et tall. I hvert nivå får valg mellom to eller tre alternative primtall som han/hun kan skyte med en kanon mot romfartøyet/tallet. Eleven må skyte på og treffe det tallet som kan faktorisere tallet på romfartøyet. Romfartøyet med den resterende kvotienten fortsetter å dale ned og eleven fortsetter å skyte primtall som kvotienten kan deles på. Dette fortsetter til det opprinnelige tallet er ferdig faktorisert. Elevene får poeng og medaljer som belønning for bra spill. Nede til høyre på skjermen oppsummeres faktoriseringsprosessen, men man rekker ikke å se så mye på dette, for det kommer hele tiden nye tall, og man må være ganske rask. Det kreves litt motoriske ferdigheter for å kunne lykkes i spillet da det kan være vanskelig å styre kanonen riktig slik at du treffer det riktige primtallet.      

 • Hvordan utvikler interaksjonen seg? (How does the interaction develop?)
  Det kommer nye “wawes” (nivåer) med stadig vanskeligere tall å faktorisere. Men framgangen er ganske langsom, og det kommer hele tiden også ned primtall som kun trenger én «skyting», altså at romfartøyet er et primtall selv. Hvis du ikke klarer å faktorisere ferdig et tall/romfartøy vil fartøyet legge seg under kanonen du skyter med og du får kortere tid til å skyte ned det neste. Det blir altså vanskeligere å få det til hvis man gjør feil.

 • Er appen nyttig for undervisning og læring av det matematiske innholdet? (Is the app suitable for teaching and learning the mathematical object?)
  Spillet gir god mengdetrening, men ikke det gir ikke noen hint om strategier for hvordan man kan avgjøre hvilke primtall et tall kan deles på. Det er vanskelig å følge med på oppsummeringen som foregår nede til høyre (analysis). Mulig elevene vil bli motivert til å lære disse strategiene for å kunne mestre spillet bedre, men selve spillet hjelper ikke så mye til. Men for å få til noe som helst må elevene finne ut hva det dreier seg om og allerede da vil de ha et begrep om hva det vil si å faktorisere med primtall.

 • Hvordan kan appen brukes I klasserommet? (How can the app be used in classroom instruction?)
  Spillet bør ikke være eneste tilnærming til det matematiske temaet primtallsfaktorisering, men det kan være som en av flere. Det kan være en fordel å diskutere strategier for å finne ut hva et tall kan deles på før man begynner å spille spillet. Læreren kan til en viss grad gjennom plattformen «mangahigh» se på hva elevene gjør og følge med på progresjon og poengsum.  Gjennom plattformen kan elevene også konkurrere med andre skoler om hvem som gjør det best i spillet.

Oppsummering

Et morsomt spill som kan fungere som et supplement til annen undervisning i temaet primtallsfaktorisering. Det er viktig å følge opp spillingen med en klassesamtale der elevene kan diskutere sine strategier slik at de kan lære av hverandre. Her kan også læreren komme med innspill for å hjelpe elevene videre. At elevene får poeng kan virke motiverende på noen, men kan for andre være demotiverende. Noen elever som er motorisk flinke kan i spillet vinne over de som er raskere matematisk og dette kan også påvirke hvilken motivasjon elevene har for spillet.

Kilder

Ladel, S., Kortenkamp, U., Larkin, K., Etzold, H. (2018). Evaluation of Apps using the ACAT Framework, Proceedings of the 5th ERME Topic Conference MEDA 2018- ISBN 978-87-7078-798-7

https://www.mangahigh.com/en-gb/ (14.4.2019)

 

 

Her kan du se en film om hvordan spillet utvikler seg.

Sigma Prime.mp42 Comments

 1. Jeg synes dette var en god analyse av Sigma Prime. Da vi fikk prøve dette i klassen syntes jeg det var utrolig morsomt, noe jeg også tror elever vil synes. Det er bare synd det ikke er noen progressiv utvikling i vanskelighetsgrad (hurtighet, antall blokker, høyere tall). Jeg er enig i at dette kan være et godt supplement ved arbeid med primtallsfaktorisering. MangaHigh har nok en del andre spill som også kan være aktuelle for bruk i skolen, men dessverre gjemt bak høye betalingsmurer.

 2. Jeg er enig i at dette kan fungere best som et supplement til vanlig undervisning, og for meg blir dette mer en fyllaktivitet enn noe man legger opp undervisning rundt. Det hadde vært veldig interessant om de hadde hatt samme spill med andre matematiske tema, som f.eks algebra eller brøkregning, slik at man kunne brukt det samme spillet gjennom hele løpet og slik sett hatt en slags "sammenlagtscore" per elev, eller lignende.

Write a comment…