Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Back

- Energi:
  - orientering (sol, vind, vann)
  - yttervegger (areal, orientering, u-verdi)
  - vindusflater (% ifht vegg, orientering)
  - klimasoner - forhold mellom klimasoner
  - termisk masse, varmelagring
  - energi til kjøling/oppvarming
  - lavt arealforbruk
- Ventilasjon:
  - naturlig/ mekanisk
  - ventilasjonsprinsipper (skorsteinseffekt, varm luft stiger...)
  - ulike volumer - ulike krav til luftkvalitet - samspill
  - god takhøyde
  - innemiljø
  - integrerte systemer
  - kjøling
  - kulverter, forvarming/kjøling
- Materialbruk:
  - gjenbruk:
     - materialer
     - eksisterende bygningsmasse (hele bygget, bærestruktur...)
  - livsløp, ressursbruk fra vugge til grav
  - cradle to cradle
  - emisjoner, innemiljø
  - termisk masse
  - holdbarhet
  - tilgjengelighet og holdbarhet, lettere tilgang på installasjoner og bygningsdeler som er mer forgjengelige
  - vedlikehold
  - utgravd masse som ressurs? (kjeller)
- Generalitet
- Elastisitet
- Fleksibilitet
- Dagslys!
- Solavskjerming:
  - i ulike retninger
  - til ulike årstider
- Vann:
  - behandling av regnvann og overvann (eks: grønne tak)
  - bruk av regnvann
  - rensing av gråvann
- Lokalklima:
  - sol
  - vind (lune uteplasser)
  - grønt - luftrensing
- Tekniske løsninger (integrering):
  - solceller
  - solfangere

  • No labels