Child pages
  • energy and enviromental design
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(BACK)

skjekkliste

bakgrunnslesing

prosjekterings- og beregningsverktøy

energimerking

ventilasjon

webressurser

referanser

material

  • Ønsker man å finne klimagassregnskapet til et prosjekt i livssyklusperspektiv er klimagassregnskap et interessant verktøy.Utviklet av Statsbygg. Passord for studenter kan faes her.
  • miljøsertifisering av byggevarer  EPD (Environmental Product Declaration ) - mer her: http://www.epd-norge.no

vær og klima

lifecycle

  • No labels