Child pages
  • Grafisk arbeid
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gå inn på:  http://www.alexhogrefe.com/tutorials/,  scroll ned til "QUICK TIPS"; der er det flere gode tips til effektiv etterbehandling i Photoshop, et godt sted å starte. Ellers er nettsiden full av virkelig gode tutorials.

Her er noen eksempler:

ScetchUp til Photoshop

5 last second adjustment tips

Quick Sections

Og husk: grunnrenderingen/strektegningen trenger ikke å være fotorealistisk! Vha noen enkle grep i Photoshop kan man redde selv den gråeste visualiseringen. La Alex Hogrefe vise deg veien og legg merke til hvor raskt/grovt han jobber. Visuelle formidlinger skal være gøy, og tar ikke nødvendigvis lang tid! 

Mer om postwork i Photoshop: Photoshop Postwork Breakdown

Alt av teksturer og materialer finnes på CGtextures

Noe du lurer på? spør på FreDAK!

Inspirasjon:

Mir Visuals, Labtop, Arte-Factory, Luxigon, Philipp Schaerer

Fra tidligere FreDAK:

Photoshop for Begynnere  fra Kasper

Grafisk pakke (litt om farger, fonter, raster/vector, filtyper, komprimering og programmer - fra ark6 08)

Gratis bildedatabase

http://content-dev.lib.washington.edu/buildingsweb/index.htmlLitt om foto

  • No labels