Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Forelesninger

Veiledningslister

Klassekontakt

Grupper

15 Leüthenhaven

Gnist innlevering og sensorer 2014

 

Gnist aktivitetssenter


Gjennom menneskets historie har fysisk aktivitet vært en grunnleggende forutsetning for å eksistere. Menneskekroppen er tilpasset bevegelse og aktivitet. De siste 20-30 årene har den vestlige livsstilen med en ubalanse mellom energiinntak og aktivitet ført til en rekke folkehelseutfordringer som diabetes2, fedme og andre sykdommer knyttet til inaktivitet. Spesielt bekymringsverdig er at denne utviklingen berører mange barn og unge. Ikke bare er det et helseproblem, men det påvirker livskvalitet i stor grad.

Fysisk planlegging og bygningsprosjektering har gjennom historien vist at den kan reagere på folkehelseutfordringer som epidemier, forurensing mm. Nå kan vi bidra til en å skape byrom og bygninger som inspirere til møter og (felles) aktivitet. Hver km gått/syklet eller 12 min med moderat fysisk aktivitet bidrar også med 3 kr i samfunnsøkonomisk gevinst. Summert opp med mange bruker vil dette gir stor effekt (Gevinsten for «nye» gående er mange ganger høyere 25kr/km). Derfor vil slike tiltak også være svært lønnsomme for felleskapet og det må arbeides for å finne finansieringsmodeller som kan gjennomføre konkrete tiltak. Referanser til «Active Design» og «Designed to Move» gir et utgangspunkt med fokus på tilrettelegging for lavterskel fysisk aktivitet og kunnskapsformidling. 

Gnist skal være en inspirasjon til et aktivt Trondheim, inkludere brede befolkningsgrupper i organisert og uorganisert aktivitet, være et kunnskapssenter og forskningsinstitusjon for «Aktiv Design». Fokuset er ikke idrettslig prestasjon men tilrettelegging og inspirasjon til fysisk aktivitet. Her skal man kunne gå en tur når det er kaldt, feire barnebursdag, spille badminton eller fotball med noen venner. Et slikt fokus/Gnist må ta hensyn til universell utforming og kunne tilby mestring for alle befolkningsgrupper. Spesielt gjelder det også for barn under 10 år som er en viktig målgruppe.

I et nordisk klima er tilrettelegging for helårsaktivitet i ikke oppvarmede soner et interessant perspektiv som vi ønsker å undersøke. Klimatiske overgangssoner har potensialet til å utvide uteoppholdstid og skape aktive gaterom. Mennesker i aktivitet har potensialet til å etablere møtesteder. Midtbyen trenger slike møtesteder utenom de kommersielle arenaene som finnes i bysenteret og i kjøpesentrene i randsonen.

Gnist aktivitetssenter skal tilby aktivitetstilbud som strekker seg fra organisert til «drop inn» og «ubevisst» aktivitet – fra utendørs til klimatisert.

 Gnist skal være en urban aktivator og et viktig samlingssted i Trondheim.

  • No labels