Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

for å få skrevet dere opp må dere "edit" siden og lagre "save" etterpå

160520 Steffen fredag

160520 Fredrik fredag

 

160519 VL Thea torsdag

160519 Fredrik torsdag

160519 Steffen torsdag

 

160518 VL Silje onsdag

 

160509 VL Luca mandag

160509 VL Silje Mandag 

160509 VL Thea mandag

160509 VL Fredrik mandag

 

160504 VL Silje onsdag

160504 VL Thea onsdag

160504 VL Fredrik onsdag

160504 VL Steffen onsdag

 

 

160503 VL Luca Tirsdag

160503 VL Fredrik tirsdag

 

160502 VL Luca mandag

160502 VL Steffen mandag

160502 VL Thea mandag

 

160429 VL Bendik fredag

160429 VL Thea fredag

 

160426 VL Silje tirsdag

160426 VL Thea tirsdag

 

160422 VL Bendik fredag

 

160421 VL Fredrik torsdag

160421 VL Thea torsdag

160421 VL Bendik torsdag

 

160420 VL Steffen onsdag

160420 VL Bendik onsdag

 

160419 VL Fredrik tisdag

160419 VL Thea tirsdag

160419 VL Steffen tirsdag

 

160418 VL Thea mandag

160418 VL Fredrik mandag 

160418 VL Steffen mandag

 

160411 VL Silje mandag

160411 VL Thea mandag

 

160407 VL Fredrik torsdag

160407 VL Thea torsdag

 

160406 VL Fredrik onsdag

160406 VL Thea onsdag

160406 VL Steffen onsdag

 

160405 VL Steffen tirsdag

160405 VL Fredrik tirsdag

 

160404 VL Steffen mandag

160404 VL Thea mandag

160404 VL Fredrik mandag 

 

160401 VL Steffen fredag

  • No labels