Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hensikten med oppheng er en skissemessig generalprøve av presentasjonen og en siste sjekk på prosjektet.

 En "komplett" presentasjon vil  innholde alle tegninger og tekst i riktig målestokk/størrelse  og plassering selv om  de forskjellige tegningene/modellene vil væreikke helt ferdig.

Hver gruppe forbereder en presentasjon som er maks 3,6 m bred (3 hvite plater) og suppleres med nødvendige modeller. Den visuelle presentasjonen skal kommunisere prosjektet uten muntlig fremleggelse.

Gruppe-navn påføres presentasjonen

Veiledende liste for innlevert material 24.5.

Tidsplan PINUP

Noen praktiske tips

PLANER

- planer skal kotesettes for å etablere forhold til snitt

- nordpil eller nordorientering

- bruk heller mer enn mindre tekst (også som plantekst)

- har dere brukt aksesystem så kan det gjerne tegnes

- hva er tett - hva er åpent ?? tung lett ? heller overdriv i forhold til dimensjon/veggtykkelse.

MÅLESTOKK

- bevisst forhold til målestokk - bruk kjente målestokker (ikke 1:236)

- helst ikke bruk målestokker som liger inntil hverandre (alstå ikke 1:200-1:100 , 1:500-1:200). "Hopp over" en målestokk både i tegning og modell. Det betyr ikke at man ikke kan ha plan, snitt og modell i samme målestokk.

LAYOUT

1. samle alt materialet

2. bestem størrelse på tegningene som er konstante

3. bestem rekkefølge

4. lag grid med spalter

5. ikke bruk for mange fonter

  • No labels