Child pages
  • 13 klassekontakt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Marit Heggvoll  marheg@stud.ntnu.no

Ingebjørg Cecilie T. Krogstad   ingebjkr@stud.ntnu.no

Anders Gunleiksrud       andegunl@stud.ntnu.no

130508 Klassekontakt 4

Marit, Ingebjørg, Anders, Sunniva, Steffen

/ Forelesning Una

bra tilbakemelding "verdt pengene"

kombinasjon med arkitekt var bra

/PINUP

bra tidspunkt , bra med tilbakemelding på layout, tegning og prosjekt

savner litt konkrete svar - samtidig fokus på tid , selvstudiet og veiledning

ulike meninger mellom veiledere forvirrer 

litt for mye tid placeholdere

/GENERELT

bra med ledige tider 

startbox kan komprimeres

forelesning om tegneteknikk ønskes 

litt lite veileidning og for korte økter

Gode tilbakemelding for Luca\s veiledning

slitsomt med et prosjekt i så lang tid

/WORKSHOP FARGE MATERIALER

bra , men kom for tidlig til å få direkte innspill til prosjekteringen

ønsker referanser fra byer/prosjekter

/INNLEVERING

tydelig holdning til innlevert material 

planen legges ut snart

vernisage 29.5. ønskes

130425 Klassekontakt 3

Marit, Ingebjørg, Anders, Sunniva, Steffen

/ Review 1

gode tilbakemelding , litt tøft mellom review 1 & 2 for noen , men speede opp prosessen osgå

bedre lokalisering enn studio vurderes - forstyrrende for noen

forståelse for at ikke alle lærere kan være tilstedet hele tiden - jevn fordeling tilstrebes

/ Veiledning

spørsmål om tilgjengelighet av lærerteamet som kan legges ut i bloggen ? Mail kan brukes. 

Henvisning til veiledning ligger på kalender 

ønsker om veiledning om ventilasjon og tek infrastruktur. Får forklaring om det når de spørr. 

/ Review 2

mer konkret og matnyttig enn review 2

litt uklar om studentinnspill kan gis - ønsker å delta

litt slitsomt med 3 presentasjoner på rad

lærere burde være punktlig og tilstedet på så mange presentasjoner som mulig. 

oppsummeringer etter hvert prosjekt veldig bra

litt overraskende med krav om DAK - burde være bedre organisert 

savn etter konkrete verktøy til videre prosjektering

bedre forklaring av enkle punkter som L - leiting 

ønsker om mer pushing på konstruksjon

første gang tilbakemelding på presentasjon

/ Befaringer

lærerike befaringer 

bra med introforelesning til teater

evt mer av det - tur til Pirbadet. 

/ Generelt

Er det viktig å undervise i konkret og funksjonell kunnskap ? som ventilasjon

noe ubenyttet potensial i wiki - kan forklares bedre

ravnkloa skal utstilles - oppfattes som litt urettferdig og utstilling på Saupstad tilstrebes.

Gjentakelse av prosjekter i Bendiks og Jølles forelesning - men fikk mer ut av det. 

Forslag om referanser til ventilasjon/tek infrastruktur som kan brukes som grunnlag til studentdiskusjon

/ archicad / Revit

går fremover og bedre tilgjenglighet med to studasser på archicad

diskusjon om evt forelesning

BIM dagen veldig positivt - men litt mye salg . Har ført til økt bruk av 3D.

review 2 og krav om CAD er ok

/ Deichman

bra med presentasjoner og at samme prosjekt ble presentert av arkitekt og konsulent.

Bra med annen fokus enn arkitekter - konsulentperspektivet. (Una)

/ gruppedagen med Jonathan

startet bra - men litt unødvendig med gjentakelse fra i høst

130305 Klassekontakt 2

Marit, Ingebjørg, Anders, Sunniva, Steffen

/ Forelesning Energi var litt forvirrende , kanskje litt mer dypde i neste gang . Litt mer om nordisk klima.

/ Hva skjedde med Vasari på fredag ? Vi sjekker - Digilab ble ikke brukt. 

/ Tar det opp i forum onsdag.

/ Alternativ utredning - trenger en forklaring. I steden for tid på beslutning skal det brukes tid på utredning.

/ tilbakemelding oppstart en sal - bra bok / bra startbox / bra hvordan prosjekterer du /Bra med kommune og havn / Mutopia  bra med mikset grupper og bra å bli kastet ut. Litt kort tilbakemeldingsøkt. / poistivt med  lange arbeidsøkter / bra med inspirasjonsforelsning / flere forelesninger i forbindelse med fredak.

/ bra med Fredak med Hildegunn  - skal si neste kurs supplere med flere studasser 

/ ønske om studasser presentere sine ark6 prosjekter og henger opp listen

/ bra tilbakemelding om 0915 starter opp 

/presentasjon av videregående kurs i uke 17

/peer pinup - noen få har problemer med pauser. Litt ujevn tilbakemelding. Flere som ønsker peer pinup. Litt vanskelig for Ravnkloa grupper å ta tak i Saupstad. Fint på annet sted enn tegnesalen. Litt bedre forberedelse i forhold til hva som skal henge på plansjen. Bra diskusjon etter pinup - fokus på hva som er viktigst. Positiv med diskusjon Ravnkloa vei. Bra med tomteblanding. Verktøybytte kunne ha vært forklart fra starten av. ? spørsmål hvorfor er det så lite tegning ? Hvordan tegner man ? Litt ujevn besøk studasser - noen for mye noen passer. Vanskelig å videreutvikle prosjekter. Studasser kanskje mer som bidragsyter i diskusjoner.  Blandet følelser lokaler.Bra at prosjektet ikke vart hengende. 

/ønsker om alternative prosjektløp/scenario  fra andre årskurs.

/Forum

projeksjonstegning 

skisseprosjekt

intro særkurs

? lav oppmøte på salen

? størrelse prg Saupstad

130219 Klassekontakt 1

Marit, Ingebjørg, Anders, Sunniva, Steffen

klassekontaktene har lagt ut melding på facebook . 50 lesere uten svar. 

Hold tidene på forelesningene bedre. Mer pauser. Klassekontaktene vil snakke med salene om å blir mer presis.

Planlegging av mat i tette dager.VasarIntrouke

mye skryt 

bra med prosessdiskusjon , litt skremmende i starten , men bra å komme i gang.

Startbox fungerer bra

Boken

fungerer bra

Bloggen 

fungerer bra og fint at info om fellesforelesninger og eksterne ting blir lagt ut.

Mutopia

fungerte bra og flere ønsker en til

0815 / 0915

arkitekturdiskusjoner for early birds

Forslag

evt 0915 for å nå flere - så kan vi flytte forum til 1015 og fredak til etter lunsj. 

ASK

undergruppen i alf for workshopper

ATH C mappe på Torget

og evt. presentasjon av prosjektene i Skiboli etter studentenes ønske.

  • No labels