Child pages
  • 13 MAL sensor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SYKLUS mal til sensor

Vedlagt mal benyttes til et prosjektsammendrag til sensor, for at de skal ha muligheten til å sette seg inn i materialet før sensuren.

Mal Interchangefil brukes om dere har CS 5 eller CS4.

Presentasjonen skal innholde vesentlig informasjon som formidler prosjektet men er ikke tenkt som fullstendig dokumentasjon av alt materialet. Eksempler finner dere blant tidligere ark6 prosjekter her eller prosjekter fra særkurs her.

Presentasjonen skal også inneholde relevante miljø- og prosjektopplysninger. Mal fra NAL/arkitektur N finner dere her. Eksempler fra Arkitektur N finner dere her!

Husk at det skal være lesbart i A3 - tegninger og tekst tilpasses deretter. I tillegg vil målestokken ikke være relevant i en digital visning. En grafisk målestokk eller mennesker/biler kan være et hjelpemiddel for å forstår størrelsene.

Presentasjonen leveres på it`s learning - maks 5MB.

Lykke til og ta kontakt om dere lurer på noe.

 

SYKLUS mal til sensor CS5.5

SYKLUS mal til sensor interchangefil

SYKLUS mal til sensor pdf

SYKLUS logo pdf

 

  • No labels