Child pages
  • 1205 MAL til sensor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SPINN mal til sensor

Vedlagt mal benyttes til forberedelse av sensor og sensurere presentasjon av prosjektet på nett e.l. Mal Interchangefil brukes om dere har CS 5 eller CS4.

Presentasjonen skal innholde vesentlig informasjon som formidler prosjektet men er ikke tenkt som fullstendig dokumentasjon av alt material. Eksempler finner dere blant tidligere ark6 prosjekter her eller prosjekter fra særkurs her.

Presentasjonen skal også inneholde relevante miljø- og prosjektopplysninger. Mal fra NAL/arkitektur N finner dere her. Eksempler fra Arkitektur N finner dere her!

Husk at det skal være lesbart i A3 - tegninger og tekst tilpasses deretter. I tillegg vil målestokken ikke være relevant i en digital visning. En grafisk målestokk eller mennesker/biler kan være et hjelpemiddel for å forstår størrelsene.

Presentasjonen leveres på it`s learning - maks 5MB.

Lykke til og ta kontakt om dere lurer på noe.

SPINN mal til sensor CS5.5

SPINN mal til sensor interchangefil

SPINN mal til sensor pdf

  • No labels