Child pages
  • 110606-09 ROTOR innlevering og sensorer
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kjære studenter fra opptak 2008,

i en rasende fart går deres avsluttende semester i grunnutdanningen allerede mot slutten.

Det har vært er en stor glede å bli kjent med dere og følge dere gjennom dette semesteret og vi ser frem til er forrykende avslutning.

Plotting

Plotterliste for refusjon av plot finner dere her. Skriv dere opp på samme måte som vi gjorde ved Oppheng. Det er kun plansjer som blir plottet på ntnu vi har mulighet til å refundere deler av.

Innlevering


De komplette prosjektene (med alt av modeller osv ) leveres etter følgende tidsplan: 

fredag 27.mai

Kl 10:00 - 12:00: Tegnesalene ryddes - Alle tar ansvar! Kun materiale til Sensur skal befinne seg på tegnesal.

Innen kl 12:00: leveres A3 heftet til sensor på it`s learning - test gjerne på forhånd om dere kommer inn.

Mal til heftet finner dere her. Vennligst lag filnavn med gruppenummer.pdf og ikke noe annet. (f.eks. 34.pdf). I tillegg ønsker vi oss lastet opp et killerimage i jpg. med format ca 1200/800 pixler.

Mac brukere kan evt bruke pc på datasalen. Maks filstørrelse 5MB

Kl 12:00: Plansjer/ modeller / prosessbøker leveres og plansjer henges opp
- Innlevert materiale blir registrert.
- Plater og plansjer monteres av studentene ihht inndeling

Kl 13:00: Tegnesal skal være ferdig ryddet, og strøken
- og skal være presentabel for sensurdagene. Alle prosjekter skal være ferdig opphengt og modeller utstilt.

Kl 14:00 PIZZA til alle !!!


Sensuren 6.-9.juni

sensurheftet

Sensuren er semesterets høydepunkt og vi er veldig glad for at Tine og Cathrine kan stille som høy kvalifiserte sensorer i år. Vi ønsker å lage en god ramme som både sikre god læringseffekt for alle tilskuere og som gir en rolig og verdig eksamensform.

Mandag 6.juni og tirsdag 7.juni med sensor Tine Hegli seniorarkitekt i Snøhetta

Tine er utdannet i Trondheim seniorarkitekt i Snøhetta. Hun har blant annet vært innvolvert i Operaen og Snøhettas New York kontor. Tine har bred sensorerfaring blant annet i ark6 og som mastersensor ved NTNU.

Onsdag 8.juni og torsdag 9.juni med sensor Cathrine

Cathrine Vigander studied at Kunstakademiets Arkitektskole in København and E.T.S.A.B. in Barcelona. Before her architectural studies she took an Associate in Arts Degree in the USA. CV has teachingexperience  from Kunstakademiets Arkitektskole in København, Arkitektskolen in Lund and Arkitektur- og Designhøgskolen in Oslo. CV has experience from henning Larsen Architects in København, Selmer & Vigander (own firm) and Dark Arkitekter as in Oslo before she in 2004 started as partner and later (2007) professional leader in Element.

se også her.


Torsdag etter lunsj avslutter vi med en felles oppsummering med sensorene.

Prosjektbasertundervisning er en veldig god læringsform i arkitektstudie.

Likevel er det viktig å minne om at læringsutbytte knytter seg til prosjekteringsprosessen og ikke kun til avlsuttende produkt.

God ferie!

  • No labels