Child pages
  • 1106 Plotterliste sensur for refusjon
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
A8_Plansje_Innlevering_del1.pdfVennnligst sett under gruppenummer deres navn studnummer , navn på plotten , tidspunkt ...... alt som kan identifisere plotten for studieavdelingen.

A1

Marit Øysæd

Studnr: 696931

Tid: 26.05.11 ca 19.30 -22.00

Filnavn: et knutepunkt del 1.pdf, et knutepunkt del 2.pdf, et knutepunkt del 3.pdf,

             et knutepunkt del 4 versjon 2. pdf, et knutepunkt del 2 versjon 2.pdf

A2

Thuy-Trang Nguyen Phan

Studnr: 707472

Tid: 27.05.11 08.30-09.30

Filnavn: ikkeifrkant.pdf, ikkeifrkant2.pdf, ikkeifrkant3.pdf

A3

Sverre Bjerkholt Aamlid

Studnr: 707424

Tid: 26.06.11 ca kl 1400

Filnavn: gruppe_a3_ark6_ferdig_plansje1.pdf og gruppe_a3_ark6_ferdig_plansje2.pdf

A4

Stine Skjevik Thomassen

Studentnummer: 707465

Plottetidspunkt: 26.05.2011 ca 20.30-21.30

Filnavn: del1, del2 og del3

A5

Helene Wiik Jahnsen

Studentnummer:707471

Plottetidspunkt 27.05.2011 ca. 9.30

Filnavn: goldrot1av3.pdf, goldrot2av3.pdf, goldrot3av3.pdf

A6

Jonny Klevstad

Studentnummer: 707461

Plottetidspunkt: 25.05.2011 ca 21.00-23.00

Plottenavn:Ark 6-A6 1, Ark 6-A6 2, Ark 6-A6 3

A7

Marion E . Dromnes

Studentnummer: 643202

Plottetidspunkt: 25.05.2011 ca kl 1600-1630

Plottenavn: A7-1, A7-2, A7-3, og A7-4.

A8

Hjørdis Hagene

Studentnummer: 685322

Plottetidspunkt: 27.05.2011 ca 00.00 - 01.15

Plottenavn: A8_Plansje_Innlevering_del1.pdf, A8_Plansje_Innlevering_del2.pdf, A8_Plansje_Innlevering_del3.pdf

A9

A10

Børge Raknes

Studentnummer: 707434

Plottetidspunkt: 27.05.2011 kl. 0145 - 0215

Plottenavn: Ark6_Park2-D2_01.pdf, Ark6_Park2-D2_02.pdf, Ark6_Park2-D2_03.pdf

A11

Assad Ansar

Studentnummer: 707427

Plottetidspunkt: 27.05.2011 kl. 0210 - 0245 og 02.06.2011 kl. 1400

Plottenavn: ROTORdel1DS, ROTORdel2DS, ROTORdel3DS, ROTORdel4DS og PLOTTekstraA11

A12

Einar Fuglesteg Syversen

Studentnummer: 709479

Plottetidspunkt: 27.05.2011 kl. 06.00-08.00

Plottenavn: A12_ferdig_del1.pdf, A12_ferdig_del2.pdf, A12_ferdig_del3.pdf

B1

Ingrid Tjåland Ødegård

Studnr: 681666

Tidspunkt 27.05.11 kl. 07:30-08:30

Plottenavn: Rom for bevegelse_B1.pdf, Rom for bevegelse_B1_2.pdf, Rom for bevegelse_B1_3.pdf

B2 Emilie Jørgensen

Studentnr: 707431

Tidspunkt: 12.30 27.mai

Navn:Sykkelveita bit 1 B2 osv.

B3

Astrid Christine Humerfelt

Studentnummer: 698414

Plottetidspunkt: 25/05-11 ca kl 18.15

Plottenavn: 25mai1700bunnred.pdf, 25mai1700midtred.pdf, 25mai1700toppred.pdf

B4

B5

Mette Berg Maastad

Studentnummer: 707462

Plottetidspunkt: 26/05-11 ca. kl. 13.30-14.00

Plottenavn: Plansje_B5_del1, Plansje_B5_del2, Pansje_B5_del3

B6 Tuva Margrethe Skaret

Studentnr: 700519

Plottertidspunkt: 26/05 ca 04.00

Plottenavn: B6_plott1 og  B6_tilplot2

B7

Julie Nordhagen

Studentnr: 704837

Plottetidspunkt:27.mai ca. kl. 09.30

Plottenavn: Strimmel 1, Strimmel 2, Strimmel 3

B8

Linda Kathrin Emdal

Studentnr: 696906

Plotetidspunkt 27.mai kl 12.30

Plottenavn: PlansjeFERDIG1, PlansjeFERDIG2, PlansjeFERDIG3,PlansjeFERDIG4,PlansjeFERDIG5 

B9

Ida Nyborg Mosand 

Studentnummer: 707440

Plottetidspunkt: 26/05-11 ca. kl. 16.00

Plottenavn: B9_del1.indd.pdf, B9_del2.indd.pdf, B9_del3.indd.pdf

B10

Elise Junge

Tid: 27.05.11, ca kl 09:30 - 12:00

Plotnavn: 1 ferdig plansje 1.pdf, 1 ferdig plansje 2.pdf, 1 ferdig plansje 3

B11

Serine Væting

Studentnummer: 707433

Plottertidspunkt: 27. mai ca. 10.30

Filnavn; sykkelkatedralen1.pdf, sykkelkatedralen2.pdf, sykkelkatedralen3.pdf

B12

Alexander Rullan Rosenlund

Studentnummer: 698420

Plottertidspunkt: 27. Mai, ca. 11:00

Filnavn: B12_1.pdf, B12_2.pdf, B12_3.pdf

B13: Gruppe B13 1.pdf , Gruppe B13 2.pdf, Gruppe B13 3.pdf. 26.05.11 ca kl 18-19

  • No labels