Child pages
  • JSON output, e.g. Lars Onsagers veg 7
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proper

Holdeplassen nærmest Lars Onsagers veg 7 er Berg studentby.

Buss 66 passerer Dronningens gate D1 kl. 0930 og kl. 1000 og kommer til Berg studentby, 8 minutter senere.

Buss 5 passerer Dronningens gate 19 kl. 0940 og kl. 1010 og kommer til Berg studentby, 8 minutter senere.

Buss 36 passerer Dronningens gate D4 kl. 0945 og kommer til Berg studentby, 39 minutter senere.

Buss 20 passerer Dronningens gate D4 kl. 0950 og kommer til Berg studentby, 24 minutter senere. Tidene angir tidligste passeringer av holdeplassene.

JSON

{"transfer":"false","timeset":"false","departures":[
{"busstopname":"Dronningens gate - D1","busstopnumber":16010006,"busnumber":66,"time":900,"duration":8,"destination":"Sentrumsterminalen"},

{"busstopname":"Dronningens gate - D4","busstopnumber":16010009,"busnumber":20,"time":905,"duration":24,"destination":"Sentrumsterminalen"},

{"busstopname":"Dronningens gate 19","busstopnumber":16010020,"busnumber":5,"time":910,"duration":8,"destination":"Sentrumsterminalen"},

{"busstopname":"Dronningens gate - D4","busstopnumber":16010009,"busnumber":36,"time":945,"duration":39,"destination":"Sentrumsterminalen"}]}

  • No labels