17. august 2016: Oppstartsmøte

Til stede:Fraværende:Agenda:Beslutninger:
Endre, Viktor, Bjørnar
Rune, Björn 
 
 • Oppstart, innledning.
 • Generell informasjon om fordypningsprosjekt.
 • Utforske, diskutere oppgavevalg for hver student.
 • Avtale videre aktiviteter og møte.
 • Valg/refleksjoner rundt oppgaver:
  • Endre: Local knowledge knyttet til BussTUC etc. Hvordan effektivt utvinne lokalkunnskap?
  • Viktor: GTFS-realtime, transmodell.
  • Bjørnar: GTFS-spoken, text-to-speech, talegjenkjenning relatert til BussTUC.

 

 • BussTUC:
  • Kode finens på GitHub. Last ned, grav og utforsk dersom interessant. Bli kjent med prolog.
  • Integrere bussruter.
  • Lage demo til Stavanger, må i så fall ha lokalkunnskap for å gi svar.

 

 • Veiledningsmøter avtales annenhver uke, etter behov.
 • Se på tidligere, relevante oppgaver (DAIM). Utforske temaer. Finne ut hva som kan være interessant å jobbe med.
 • Teorimoduler velges helst innen august. Se på mulige moduler om det er noe interessant. Rapportere til veiledere.
 • Studentene skriver hvert til oppgaveforslag, rapporterer til veiledere i løpet av uka.

Neste møte blir 29. aug 14:15, rom 122.

 • No labels