Vancouver-eksempler

Vancouver-eksempler

Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra.

Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote. 

Engelsk versjon: Vancouver-examples

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: Oppgaveskriving og Les mer om Vancouver-stilen.

viko - css for referanse-eksempler uten innrykk

viko - vancouver-eksempler

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på bok. Utgave – hvis tilgjengelig. Utgivelsessted: Utgiver; År.

I referanselista

Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag; 2003.

I teksten

(1, s. 50)

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Edition - hvis aktuelt.

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på bok [Internett]. Utgivelsessted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...

I referanselista

Bick J. 101 thing you need to know about Internet law [Internett]. New York: Three Rivers Press; 2000 [hentet 30. mars 2004]. Tilgjengelig fra: http://site.ebrary.com/lib/ntnu/

I teksten

(2)

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Type of Medium, Place Published, Publisher, Year Cited, Date Cited, URL.

Struktur/mal

Etternavn forfatter Initial(er). Tittel på kapittel. I: Etternavn redaktør Initial(er), red. Tittel på bok. Utgave. Utgivelsessted: Utgiver; År. sidetall.

I referanselista

Beizer JL, Timiras ML. Pharmacology and drug management in the elderly. I: Timiras PS, red. Physiological basis of aging and geriatrics. 2. utg. Boca Raton: CRC Press; 1994. s. 279-84.

I teksten

(3)

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Place Published, Publisher, Pages, Edition - hvis aktuelt.

Dersom du skal referere til et kapittel i en redigert bok, se eksempel bokkapittel.

Struktur/mal

Etternavn redaktør Initial(er), red. Tittel på bok. Utgave – hvis tilgjengelig. Utgivelsessted: Utgiver; År.

I referanselista

Fermann G, red. International politics of climate change: key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press; 1997.

I teksten

(4)

I EndNote

Legges inn som "Edited Book".

Fyll ut feltene: Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Edition - hvis aktuelt.

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift med standard forkortelse. Publiseringstidspunkt;volum(nummer):sidetall.

I referanselista

Kwan I, Mapstone J. Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials. Accid Anal Prev. 2004;36(3):305-12. 

I teksten

(5)

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal Article". 

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

Artikkel hentet fra internett: Legges inn som "Electronic Article".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Periodical Title, Volume, Issue, Pages, Year Cited, Date Cited, URL.

Struktur/mal

Etternavn forfatter Initial(er). Tittel på paper. I: Etternavn redaktør Initial(er), red. Tittel på konferanse. Utgivelsessted: Utgiver; År. sidetall.

I referanselista

Nørvåg K. Space-efficient support for temporal text indexing in a document archive context. I: Koch T, Sølvberg I, red. Research and Advanced Technology for Digital Libraries. 7th European Conference, ECDL 2003. Berlin: Springer; 2003. s. 511-22.

I teksten

(6)

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Place Published, Publisher, Pages.

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på artikkel. Tittel på avis. Dato:sidetall.

I referanselista

Ringen S. La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre. Aftenposten. 25. mars 2004:10.

I teksten

(7)

I EndNote

Legges inn som "Newspaper Article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Issue Date. (Tilpasning: Bruk feltet Issue Date til: Dato:sidetall)

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel [type verk]. Sted: Utgiver; År.

I referanselista

Hasund IK. The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language : a corpus-based, cross-linguistic study [avhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2003.

I teksten

(8)

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Thesis Type.

Struktur/mal

NOU år: nummer. Tittel. Sted: Utgiver; År.

I referanselista

NOU 2010: 13. Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2010.

I teksten

(9)

I EndNote

Legges inn som "Government Document".

Fyll ut feltene: Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher.

Struktur/mal

Betegnelse nummer (sesjon). Tittel. Sted: Utgiver; År.

I referanselista

Meld. St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2013.

I teksten

(10)

Bruk betegnelsen St.meld. på meldinger som er lagt fram før oktober 2009, f.eks. St.meld. nr. 30 (2008-2009).

I EndNote

Legges inn som "Government Document".

Fyll ut feltene: Author (legg inn betegnelse nummer (sesjon) som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher.

Struktur/mal

Tittel. Sted: Utgiver; År.

I referanselista

Lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Oslo: Kulturdepartementet; 1961.

I teksten

(11)

I EndNote

Fra trykte kilder: Legges inn som "Government Document".

Fyll ut feltene: Year, Title, Place Published, Publisher.

Fra internett: Legges inn som "Web Page".

Struktur/mal

Organisasjon. Standard nr. Tittel på standard [Internett]. Sted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...

I referanselista

International Organization for Standardization. ISO Standard nr. 10821. Industrial sewing machines — Safety requirements for sewing machines, units and systems [Internett]. Geneve: ISO; 2005 [hentet 20. mai 2015]. Tilgjengelig fra: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=113554

I teksten

(12)

I EndNote
Legges inn som "Web Page".
Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet), Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på rapport. Sted: Utgiver; Publiseringstidspunkt. Rapport nr.
Etternavn Initial(er). Tittel på rapport [Internett]. Sted: Utgiver; Publiseringstidspunkt [hentet dato]. Rapport nr. Tilgjengelig fra: http://...

I referanselista

Holm A. Nye standarder i gamle bygg. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR; 2016. NIBR-rapport 2016:14.

I teksten

(13)

I EndNote

Trykt rapport: Legges inn som "Report".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published, Institution, Report Number.

Rapport hentet fra internett: Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Title til: Tittel. Rapport nr.)

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel [Internett]. Sted: Utgiver; Publiseringsdato [oppdatert dato; hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...

I referanselista

Kapperud G. Utbruddsveilederen [Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2016 [hentet 30. juni 2016]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/

I teksten

(14)

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.

Struktur/mal  

Organisasjon eller Institusjon. Tittel [Internett]. Sted: Utgiver; Publiseringsdato [oppdatert dato; hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...

I referanselista

Mattilsynet. Lokalmat [Internett]. Brumunddal: Mattilsynet; 3. mars 2015 [oppdatert 14. juni 2017; hentet 30. juni 2017]. Tilgjengelig fra: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/Lokalmat/

I teksten

(15)

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet/institusjonsnavnet), Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.

Struktur/mal  
Tittel [Internett]. Sted: Utgiver; Publiseringsdato [oppdatert dato; hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...

I referanselista

eatright.org [Internett]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; c2017 [hentet 27. mai 2017]. Tilgjengelig fra: http://www.eatright.org/

I teksten

(16)

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.

Innførsel (artikkel) med forfatter: Se eksempel bokkapittel.

Struktur/mal

Innførsel (artikkel) uten forfatter:

Etternavn Initial(er). Tittel på oppslagsverk. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver; År. Tittel på innførsel; sidetall.
Etternavn Initial(er). Tittel på oppslagsverk [Internett]. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver; År. Tittel på innførsel; [hentet dato]; sidetall. Tilgjengelig fra: http://...

I referanselista

Dorland's illustrated medical dictionary. 32. utg. Philadelphia: Elsevier; 2012. Filamin; s. 675.
Dorland’s illustrated medical dictionary [Internett]. 32. utg. Philadelphia: Elsevier; 2012. Acanthocyte; [hentet 18. mai 2013]; s. 9. Tilgjengelig fra: http://...

I teksten

(17)

I EndNote

Trykt oppslagsverk: Legges inn som "Dictionary".

Fyll ut feltene: Year, Title, Dictionary Title, Place Published, Publisher, Pages, Edition - hvis aktuelt.

Elektronisk oppslagsverk: Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Edition - hvis aktuelt, Year Cited, Date Cited, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Year til: År. Tittel på innførsel; sidetall)

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på blogg [Internett]. Sted: Utgiver. Publiseringstidspunkt. Tittel på blogginnlegg; Publiseringsdato for blogginnlegg [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...

I referanselista

Chaffey P. Chaffeys blogg [Internett]. Snarøya: Paul Chaffey. 2008 - . Flere kommuner sier ja; 24. november 2016 [hentet 10. mai 2017]. Tilgjengelig fra: https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html

I teksten

(18)

I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title of WebLog, Place Published, Publisher, Access Year, Access Date, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Year til: Publiseringstidspunkt. Tittel på blogginnlegg; Publiseringsdato for blogginnlegg)

Eksempel på referanseliste i Vancouver

Eksempel på referanseliste i Vancouver

1. Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag; 2003.

2. Beizer JL, Timiras ML. Pharmacology and drug management in the elderly. I: Timiras PS, red. Physiological basis of aging and geriatrics. 2. utg. Boca Raton: CRC Press; 1994. s. 279-84.

3. Kwan I, Mapstone J. Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials. Accid Anal Prev. 2004;36(3):305-12. 

Kontakt

Kontakt

For mer veiledning kontakt ditt lokale bibliotek.

Meld feil og forbedringsforslag til viko@ub.ntnu.no