Videreutdanning, Trondheim

Yrkeshygiene


Kunnskap innen yrkeshygiene kan redde liv. Det går tre og et halvt minutt mellom hver gang en arbeidstaker i EU dør av arbeidsrelaterte årsaker. Det blir 167.000 døde i året bare i EU (i følge Jukka Takala, direktør i EUs arbeidsmiljøagentur EU-OSHA). De fleste av disse ulykkene og sykdommene er det mulig å forebygge. Første skritt er kunnskap innen yrkeshygiene.


Målgruppe

Alle som arbeider med verne-, helse- og miljøspørsmål i privat og offentlig virksomhet.

Studiet er spesielt tilrettelagt for deg som ønsker de nødvendige eksamener for å oppnå tittelen ”Sertifisert yrkeshygieniker” hos Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering/Norsk Yrkeshygienisk Forening

Undervisningsform

Samlingsbaserte kurs med to samlinger á tre dager i Trondheim. Eksamen avholdes i Trondheim to dager etter samling, slik at du får en lesedag før eksamen.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak til ett og ett kurs og søker opptak via kursets nettside.

Søknadsfrister:

  • Vårens kurs - siste halvdel av november.
  • Høstens kurs - begynnelsen av juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Ved flere søkere enn studieplasser vil søkere vil bli prioritert i følgende rekkefølge:

  1. Søkere med BSc i teknologi- eller naturvitenskapelige fag
  2. Søkere som har tatt et eller flere av kursene i serien tidligere
  3. Søknadsdato

Kursavgift

Kr 15 500 for hvert kurs. I tillegg kommer semesteravgift.

Kursavgiften inkluderer pensum, kaffe, lunsj og forfriskninger på samlinger samt en felles middag på første samling.


Studiets innhold

Kursserien består av fire kurs. Du kan velge å ta ett eller flere kurs.

NB! Høsten 2018 er foreløpig siste semester det arrangeres kurs i denne kursserien ved NTNU.
Det er ikke planlagt nye kurs i yrkeshygiene etter at kurset Fysiske arbeidsmiljøfaktorer er gjennomført. Ta kontakt med Norsk Yrkeshygienisk Forening hvis du ønsker info om sertifiseringsmuligheter.

Emnekode Kurs Studiepoeng Semester
IØ6310 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer 7,5 Høst 2017
IØ6311 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima 7,5 Vår 2018
IØ6312 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer 7,5 Høst 2018
IØ6309 Generell yrkeshygiene 7,5 Vår 2017

Før du starter på IØ6309 Generell yrkeshygiene anbefaler vi at du har tatt ett av de andre kursene i serien eller har noe praksis i yrkeshygiene. Ellers kan du ta kursene i den rekkefølgen du ønsker.

Les mer om kursene og se når de tilbys 

Hva lærer du?

Til sammen vil kursene lære deg teknikker for å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, og tiltak for å eliminere og redusere helserisiko. Du vil lære om risikovurderinger i arbeidsmiljøet, og faktorene som ligger bak slike risikovurderinger. Kursene vil gi deg oversikt over regelverket som gjelder arbeidsmiljø, både norsk og internasjonalt. Dette er viktig kunnskap med tanke på utvikling av et systematisk HMS arbeid.

Kontakt

Faglig kontaktpersoner 
Professor Kristin Svendsen  
Telefon: 73 59 35 69
E-post:kristin.svendsen@iot.ntnu.no

Professor Rikke Jørgensen
Telefon: 73 59 35 95
E-post: rikke.jorgensen@iot.ntnu.no

Administrativ kontaktperson
Stine Mari Harildstad
E-post: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 53 44 

Ansvarlig fagmiljø
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.