Virtuell prototyping og digitale tvillinger

Digital, fleksibel videreutdanning

Virtuell prototyping og digitale tvillinger


Virtuell prototyping og digitale tvillinger

Virtuell prototyping og digitale tvillinger

Har du eller din bedrift behov for økt digital kompetanse? 

Vi tilbyr nå åtte nye kurs innen virtuell prototyping og digitale tvillinger.  Kursene passer for deg som har jobbet i industrien i  noen år og som ønsker å utvide din digitale verktøykasse for å kunne løse nye utfordringer og styrke virksomhetens digitale kompetanse. 

Kursene tilbys i samarbeid med Ålesund kunnskapspark (ÅKP) og er bransjeuavhengige. 


Målgruppe

Kursene passer for deg som har arbeidserfaring fra industrien som f.eks. teknisk personell, fagarbeider, fabrikkmedarbeider, ingeniører eller annet.

Undervisningsform

Fleksibelt videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Hvert kurs gjennomføres med tre samlinger à to dager.

Kursavgift

Kr 12000 pr kurs. I tillegg kommer semesteravgift. Vi tar forbehold om endringer i kursavgiften.

Hvordan søke opptak

Søk opptak direkte fra nettsiden til det enkelte kurset. Søknadsfrist og samlingsdager finnes på nettsiden til hvert kurs. Lenker til til nettsidene ligger i tabellen nederst.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets oppbygning

Kursserien består av åtte emner/kurs à 7, 5 studiepoeng. Du kan ta ett eller flere kurs. Du ser kursene som skal gjennomføres høsten 2020 i tabellen nedenfor. 

De resterende kursene; Design 2, Digital teknologi 2, Produksjon 2 samt  Drift 1 og 2, er tenkt gjennomført fra våren 2021 og utover. 

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson: Elisabeth Hagen

Administrativ kontaktperson: Astrid Østensen

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig

Paul Steffen Kleppe
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU i Ålesund

Krysspublisert - Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert - Nyhetsbrev NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.