Norsk tegnspråk 2 (1.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk tegnspråk 2 (1.-10. trinn)


Studiet passer for lærere som ønsker å videreutvikle kunnskap om og ferdigheter i norsk tegnspråk. Utvikling av grunnleggende ferdigheter i tegnspråk står sentralt i studiet. I tillegg tar studiet utgangspunkt i skolens læreplaner og kompetansemål. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole. Norsk tegnspråk 1 og 2 vil tilbys annen hvert år.

Norsk tegnspråk 2, 1.-10. trinn tilbys i 2020/2021.

NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Søknadsfristen for dette studiet var 1. mars. Eventuelle ledige studieplasser vil annonseres her når Utdanningsdirektoratet er ferdig med søknadsbehandlingen, og dette vil være plasser utenfor vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet (Kfk).

Du som har søkt om vikar- eller stipendordning innen 1. mars, og får søknaden godkjent av skoleeier og Utdanningsdirektoratet vil etter 30. april bli kontaktet av NTNU. Du blir da bedt om å registrere personopplysninger og laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.

Søknadsprosessen for vikar- og stipendordning med viktige datoer (udir.no)

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

 

Norsk tegnspråk 2

Målgruppe

Lærere i barne- og ungdomsskolen som allerede har 30 studiepoeng i norsk tegnspråk eller tilsvarende, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, praktisk og teoretisk gruppearbeid, diskusjoner, videoanalyse og muntlige presentasjoner. Utenom samlingene er det lagt opp til selvstudium og studentene deltar i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via den digitale læringsplattformen Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og ansettelse som lærer. I tillegg kreves 30 studiepoeng i norsk tegnspråk, tilsvarende norsk tegnspråk 1, 1.-10. trinn.

Andre krav

Du må ha tilgang til utstyr (datamaskin med kamera eller tilsvarende) for innspilling av videoer.

Norsk tegnspråk 2


Studiets innhold

Norsk tegnspråk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Norsk tegnspråk 2

TEGN6200 Norsk tegnspråk 2 (1-10) emne 1 KFK 15
TEGN6201 Norsk tegnspråk 2 (1-10) emne 2 KFK 15

Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á fem dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Høsten 2020
Uke Dato
37 7. - 11. september
43 19. - 23. oktober
49 30. november - 4. desember
Våren 2021
Uke Dato
   

Undervisningen starter kl. 10.00 på mandager og avsluttes fredag kl. 12.00 (unntak: fredag siste samling avsluttes kl. 15.00).

Tidspunkt for undervisningen alle andre dager er 08.15 - 16.00.

Eksamen

Høsten 2020

  • Semesteroppgave (40%): 
  • Individuell innspilling av tekst på tegnspråk (60%): 

Våren 2021

  • Praktisk gruppeeksamen (60%): 
  • Hjemmeeksamen (40%): 

Norsk tegnspråk 2

Tegnspråk i grupper.


Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Dordi Stavik
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for språk og litteratur

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.