Norsk tegnspråk 2 (1.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk tegnspråk 2 (1.-10. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barne- og ungdomstrinnet. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole. Norsk tegnspråk 1 og 2 vil tilbys annen hvert år.

Norsk tegnspråk 2 tilbys ikke i studieåret 2019/2020, men det gjør Norsk tegnspråk 1.

 

NB Krysspublisert - Direktefinansiert studium

Direktefinansiert studium

Dette studietilbudet er spesielt opprettet for satsningen Kompetanse for kvalitet. 

Studiet tilbys ikke i 2019/2020.

Norsk tegnspråk 2

Målgruppe

Lærere i barne- og ungdomsskolen som allerede har 30 studiepoeng i norsk tegnspråk eller tilsvarende, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, praktisk og teoretisk gruppearbeid, diskusjoner og muntlige presentasjoner. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via den digitale læringsplattformen Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoriatet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Du må også ha fullført og bestått Norsk tegnspråk 1 eller tilsvarende.

Norsk tegnspråk 2


Studiets innhold

Norsk tegnspråk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Norsk tegnspråk 2

TEGN6200 Norsk tegnspråk 2 (1-10) emne 1 KFK 15
TEGN6201 Norsk tegnspråk 2 (1-10) emne 2 KFK 15

Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á fem dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Høsten 2018
Uke Dato
37 10. - 14. september
43 22. - 26. oktober
47 19. - 23. november
Våren 2019
Uke Dato
5 28. januar - 1. februar
12 18. - 22. mars
19 6. - 10. mai

Undervisningen starter kl 10.00 på mandager og avsluttes kl 12.00 på de to første fredagene (uke 37 og 43) og kl. 15.00 på siste samling (uke 47).

Tidspunkt for undervisningen alle andre dager er 08.15 - 16.00.

Eksamen

Høsten 2018

  • Semesteroppgave (40%): Innleveringsfrist 7. desember kl. 14.00
  • Individuell innspilling av tekst på tegnspråk (60%): 23. november

Våren 2019

  • Praktisk gruppeeksamen (60%): 9. og 10. mai 
  • Hjemmeeksamen (40%): 10. - 27. mai
30 okt 2018

Norsk tegnspråk 2

Tegnspråk i grupper.


Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):

Silje Dåbakk
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.