Videreutdanning, nettstudium

Engelsk - Take Credit!

– Kurs
Take Credit! Del III - Språk og samfunn 01.12.2018 20.10.2018 ENG6303 15
Take Credit! Del III - Litteratur III 01.12.2018 05.01.2019 ENG6307 15
Take Credit Del 1 15.06.2019 26.08.2019 TCDEL1SPESB 30
Take Credit Del 2 15.06.2019 26.08.2019 TCDEL2SPESB 30

NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å inkludere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Kurslisten oppdateres fortløpende når neste gjennomføring av et kurs tidfestes.


Thu, 17 Jan 2019 11:22:10 +0100