Studere ved siden av jobb

Studere ved siden av jobb
– Videreutdanning og deltidsstudier


Våre videreutdanninger:

 NTNU har videreutdanning for de fleste yrkesgrupper, fra korte kurs til hele masterprogram.

Våre videreutdanninger:

Teknologi og samfunn

Skole og utdanning

Helse og omsorg

Økonomi og ledelse

Å være videreutdanningsstudent:

 

Å være videreutdanningsstudent:

Voksne studenter klarer seg godt

Portrett av smilende kvinne. Foto.

Springbrett for videre karriere

– Å ta en mastergrad på deltid ved siden av full jobb sier noe om dedikasjon, effektiv bruk av tid og evne til å sjonglere flere baller på en gang.

Bakeren som ble lærer

Portrett av silende mann med snødekte fjell i bakgrunnen. Foto.

Bakeren som ble lærer

Reid-Are Pedersen gjorde en helomvending da han begynte på lærerutdanning.

Tid til videreutdanning

Mann med hjelm og røde arbeidsklær ved siden av et skilt som det står Hydro på. Foto.

Tid til videreutdanning

Det krever både ro, balanse og utholdenhet å ta videreutdanning i voksen alder.

Utvikler seg selv og kollegene

Kvinne sittende ved arbeidsbord. På pc-skjermen ser man bla. et kart .

Utvikler seg selv og kollegene

Stines arbeidsgiver satser på utdanning av egne ansatte. Det nyter både hun og arbeidsgiveren godt av.

Kontakt

Kontakt

Ikon av telefon og brev. Grafikk.

NTNU VIDERE      

  

Meld deg på nyhetsbrev