×

Skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning, Trondheim

Skriving av vitenskapelig artikkel


Skriving av vitenskapelig artikkel


Om Skriving av vitenskapelig artikkel

Deltidsstudium hvor du lærer å skrive vitenskapelige artikler etter anerkjente standarder.


Målgruppe

Målgruppe er studenter med bachelorgrad innen helsefag, kroppsøving, fysisk aktivitet, bevegelsesvitenskap eller idrett. Studiet er åpent for studenter med annen bachelorgrad eller tilsvarende, men artikkelmanus må ligge innenfor nevnte fagområder.


Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad fra høgskole eller universitet, eller annen utdanning av tilsvarende omfang og nivå fra universitet eller høgskole.

Ingen kursavgift, bare semesteravgift for å avlegge eksamen.


Mål for studiet

Studentene skal etter fullført videreutdanning være i stand til selv å utarbeide et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift, enten i form av en teoretisk-/diskusjonsartikkel eller som en systematisk review. De skal kunne skrive i en vitenskapelig form, og benytte referanser i henhold til anerkjent vitenskapelig standard.


Organisering og omfang

Studiet er et deltidsstudium over ett semester. Det gjennomføres en ukesamling på 20 timer, der det undervises i skriving av vitenskapelige artikler etter anerkjente standarder, samt søk etter og kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur. Etter dette utarbeider studentene et artikkelmanuskript under veiledning.

Studiet avsluttes med innlevering av artikkelmanuskript.

Videreutdanningen består av ett emne på 15 studiepoeng:


Studieveiledning

Faglige spørsmål rettes til Arve Vorland Pedersen

Administrative spørsmål rettes til studier@inb.ntnu.no

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Fakta om studiet

Fakta om studiet

Studiepoeng: 15 
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.