Videreutdanning for lærere, Trondheim

Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Dette studiet er avlyst kommende studieår 2019/2020

 


Målgruppe

Lærere som underviser i barneskolen, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med to samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via den digitale læringsplattformen Blackboard.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Studiets innhold

Regning som grunnleggende ferdighet 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Regning som grunnleggende ferdighet 1
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8105 Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 1 KFK 15
LVUT8106 Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 2 KFK 15

 

Informasjon om samlinger

To samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i høstsemesteret

Muntlig presentasjon med påfølgende samtale i vårsemesteret

Lærerstudent og skoleelever. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Øyvind Andersen Lundeby

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.