Videreutdanning, Molde

Norsk 1

– 1.-7. trinn

Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Regionalt tilbud

Dette er et regionalt tilbud, noe som innebærer at: 

  • tilbudet er utviklet i samarbeid mellom NTNU og skoleeiere/kommune
  • samlinger finner sted i Molde
  • tilbudet er kun åpent for deltagere fra bestemte kommuner og er derfor ikke oppført i Udirs studiekatalog.

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng norsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, seminar- og gruppearbeid. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du må først søke finansering ved å velge "andre studietilbud" i Udirs søkeportal og skrive inn "Norsk 1 (1.-7.) - regionalt tilbud". 

Hvis finansiering blir endelig innvilget, vil du bli kontaktet av NTNU i månedsskiftet april/mai med informasjon om videre søkeprosedyre.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Studiets innhold

Norsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Norsk 1
LVUT8004 Norsk 1 (1-7) emne 1: Norskfaget på 1.-3.trinn KFK 15
LVUT8033 Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK 15

Samlingsdatoer

Uke Dato
36 5. - 6. september
40 3. - 4. oktober
45 7. - 8. november

 

Uke Dato
3 16. - 17. januar
10 6. - 7. mars
15 10. - 11. april

 

Lærerstudenter har leksehjelp. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Marit Opland Brujordet

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse