Videreutdanning, Ålesund

Engelsk 1

– 1.-7. trinn

Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


Regionalt tilbud

Dette er et regionalt tilbud, noe som innebærer at: 

  • tilbudet er utviklet i samarbeid mellom NTNU og skoleeiere/kommune
  • samlinger finner sted i Ålesund
  • tilbudet er kun åpent for deltagere fra bestemte kommuner og er derfor ikke oppført i Udirs studiekatalog.

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og det har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du må først søke finansering ved å velge "andre studietilbud" i Udirs søkeportal og skrive inn "Engelsk 1 (1.-7.) - regionalt tilbud".

Hvis finansiering blir endelig innvilget, vil du bli kontaktet av NTNU i månedsskiftet april/mai med informasjon om videre søkeprosedyre.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.


Studiets innhold

Engelsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 1

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK 15
LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK 15

Samlingsdatoer

 
Uke Dato
34 24. - 25. august
39 28. - 29. september
43 26. - 27. oktober

 

Uke Dato
3 18. - 19. januar
6 8. - 9. februar
11 15. - 16. mars

 

Elever gjør lekser. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Ingunn Ofte

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse