Rabatt på videreutdanning


Kurs og studier som går fra og med høsten 2019 har ingen rabatt. Rabattene under gjelder til og med vårsemesteret 2019. 

 

Rabatter til og med våren 2019

  • Medlemmer av Tekna og NITO får 10% rabatt på en rekke av våre kurs. Informasjon om dette vil finnes på nettsida til det enkelte kurset.
  • Medlemmer av Samfunnsviterne, Tekna og NITO får 10% rabatt på kursene som kan inngå i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. (Merk at rabatten ikke gjelder masteroppgaven).
  • Personer med fast ansettelse hos SINTEF og NTNU får 10% rabatt på kursene som kan inngå i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. For NTNU-ansatte gjelder at de kan få 50% rabatt på regulær kursavgift på restplasser (ledige plasser etter søknadsfristens utløp).
  • For enkeltstående kurs kan det også forekomme andre rabatter. Informasjon om dette vil stå på nettsida til kurset det gjelder.

For å motta faktura med redusert pris, må du oppgi ditt medlemsnummer i foreningen i søknadsskjemaet når du søker opptak. Opplysningene sjekkes opp mot medlemsregistrene.

Vær oppmerksom på at:

  • En rabattavtale kan ikke kombineres med andre rabattavtaler
  • Dersom du ønsker rabatt må du gjøre oss oppmerksom på det når du søker opptak.