Rabatt på videreutdanning

Rabatt på videreutdanning


Rabattordningene fases ut

Kurs og studier som går fra og med høsten 2019 har ingen rabatt. Rabattene under gjelder til og med vårsemesteret 2019. 

 

Rabatt

Rabatter til og med våren 2019

  • Medlemmer av Tekna og NITO får 10% rabatt på en rekke av våre kurs. Informasjon om dette vil finnes på nettsida til det enkelte kurset.
  • Medlemmer av Samfunnsviterne, Tekna og NITO får 10% rabatt på kursene som kan inngå i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. (Merk at rabatten ikke gjelder masteroppgaven).
  • Personer med fast ansettelse hos SINTEF og NTNU får 10% rabatt på kursene som kan inngå i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. For NTNU-ansatte gjelder at de kan få 50% rabatt på regulær kursavgift på restplasser (ledige plasser etter søknadsfristens utløp).
  • For enkeltstående kurs kan det også forekomme andre rabatter. Informasjon om dette vil stå på nettsida til kurset det gjelder.

For å motta faktura med redusert pris, må du oppgi ditt medlemsnummer i foreningen i søknadsskjemaet når du søker opptak. Opplysningene sjekkes opp mot medlemsregistrene.

Vær oppmerksom på at:

  • En rabattavtale kan ikke kombineres med andre rabattavtaler
  • Dersom du ønsker rabatt må du gjøre oss oppmerksom på det når du søker opptak.