Videreutdanning, Gjøvik

Prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere

Prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere er et deltidsstudium som består av to moduler, som også kan tas enkeltvis, hver modul er på 16 uker. Studiet gir 5 studiepoeng.

Målgruppe

 • Anestesi- eller intensivsykepleiere

Undervisningsform

Studiet er et deltidsstudium som består av to moduler, som også kan tas enkeltvis, hver modul er på 16 uker:

 • Modul 1 – går i vårsemester (5 stp.)
 • Modul 2 – går i høstsemester (5 stp.)

Undervisningen vil være basert på selvstudier, nettbaserte oppgaver og samlinger med ferdighetstrening og simulering (se emnebeskrivelse for flere detaljer). I modul 1 er det to samlinger á tre dager. I modul 2 er det to samlinger.

Kursavgift

Hver modul koster kr 5000 + semesteravgift kr 420,-.

Hvordan søke opptak?

Det vil ikke bli opptak til studiet i 2018.

Opptakskrav

Videreutdanning i anestesi- eller intensivsykepleie. Rangering ved ansiennitet i stilling som anestesi- eller intensivsykepleier. Studieplassene fordeles mellom anestesi- og intensivsykepleiere dersom det er mulig.

Studiets innhold

Transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt:

 • Luftveishåndtering prehospitalt 
 • Monitorering og overvåkning
 • HLR/DHLR/AHLR 
 • Sirkulasjonssvikt og væskeresuscitering
 • Forberedelse til transport (medikamenter, utstyr osv.)
 • Utstyr i ambulansen
 • Sikkerhet (pasient, personell og utstyr)
 • Forholdsregler ved ulike sykdomstilstander
 • Forflytningsteknikk
 • Etikk og jus

Akutt- og traumemedisin:

 • Undersøkelsesmetodikk
 • Energi- og skademekanikk
 • Triagé
 • Traumebehandling prehospitalt
 • Smertebehandling
 • Fiksering, bruk av backboard, scoopbåre, sikring av barn osv.
 • Sikkerhet, egensikkerhet, skarpe oppdrag
 • Evakuering/frigjøring
 • Akuttmedisin
 • Akutt syke barn

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Terje Ødegården

Generelle spørsmål:
studier@gjovik.ntnu.no

Studiet er et samarbeid mellom Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF) og NTNU i Gjøvik.