×

Operativt lederskap - OPL-programmet

Bedriftstilpasset videreutdanning

Operativt lederskap - OPL-programmet


Operativt lederskap er et bedriftsinternt ledertreningsprogram som anvender og utvikler deltakernes sentrale kompetanser for et profesjonelt, operativt lederskap, samtidig som det jobbes med aktuelle driftsutfordringer.


Operativt lederskap

Bedriftsinternt lederskaps- og driftsutviklingsprogram 

OPL-programmet er et bedriftsinternt lederskaps- og driftsutviklingsprogram hvor virksomheten inngår en avtale med NTNU om gjennomføring.

OPL-programmet består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng:

Emnekode Kurs Studiepoeng
K1147 Kurs 1 Hverdagskommunikasjon 15
K1211

Kurs 2 Utvikling og kompetansestyring

15

Det forutsettes at kurs 1 er gjennomført før man starter på kurs 2. 

Målgruppe

Human Kapital er en sentral ressurs for at leveranseprosessene i virksomheten går optimalt. Gjennom OPL-programmet utvikler­­­ bedriftens lederteam sin evne til å effektivisere disse prosessene. Den enkelte blir tryggere i rollen som leder for de medarbeidere som til daglig fremstiller, bearbeider, leverer, produserer, håndterer, kvalitetssikrer og kommuniserer produktene/tjenestene som virksomheten ‘lever’ av, individuelt og som deltakere i et lederteam.

Læringsutbytte 

Deltakerne på OPL-programmet utvikler sentral kompetanse for å utøve operativt lederskap på områdene:

 • Ledelse
 • Motivasjon
 • Forutsetninger for læring og utvikling på arbeid
 • Hverdagskommunikasjon
 • Hverdagslæring
 • Virksomhetsforståelse

Læringsutbyttet bygges gjennom systematisk utprøving av relevante ledelses- og kommunikasjonsteknikker i egen praksis. Refleksjon rundt disse erfaringene omsettes til interne retningslinjer, som til sammen definerer organisasjonens ledelsesmåte på det operative nivå - bedriftens unike 'OPL-Håndbok'. Les mer om læringsutbytte, pedagogiske metoder og vurdering. 

Kursavgift

Kursavgift avtales mellom NTNU og virksomheten og virksomheten kan velge mellom to prismodeller :

 • En timebasert rammeavtale 
 • En fastprisavtale, med månedlig fakturering i programperioden (normalt over 15 måneder)

Opptak 

Virksomheten prioriterer hvilke deltakere som skal delta i opplæringen - totalt 15 - 25 personer. Den enkelte deltakere må få tilsendt en lenke og må selv registere sin søknad hos NTNU. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse for alle deltakere, og dokumentasjon på dette må lastes opp ved registrering. 


Operativt lederskap

Forutsetninger

OPL-programmet bygger på følgende prinsipper:

 • Forankring hos toppleder
 • Ledes av leder for resultatenheten
 • Tid til driftsutvikling er sidestilt med tid til drift
 • Arbeidsplassen er læringsarena
 • De daglige gjøremål er øvingsoppgaver
 • Nye arbeidsmåter innarbeides i det fellesskapet som skal benytte dem
 • Læringen skjer sammen med andre ledere i samme virksomhet
 • Utøvelse og utprøving av ledelsesmåter skjer sammen med egne medarbeidere
 • Det er rom for feiling og gjentatt prøving

Opplæringsavtale

Virksomheten inngår en avtale med NTNU om gjennomføring av studiet. I den forbindelse utarbeides en opplæringsavtale, kalt Masterplan bestående av 

 • Målbilde i fire nivåer, inklusiv mål for driftsforbedring
 • Fremdriftsplan med datoer for samlinger og eksamen
 • Fagtematikk på samlinger og i mellomperioder
 • Deltakere og deltakerstatistikk mm.

 

Gjennomføring

Hvert av OPL-kursene gjennomføres over 12-18 måneder, etter nærmere avtale mellom virksomheten og NTNU. Det er gode erfaringer med å gjennomføre programmet over 15 måneder, med seks 1-dagssamlinger og tre 1,5-dagssamlinger. De tre 1,5- dagssamlingene fordeles gjerne på oppstart, en samling midt i forløpet og avsluttende samling, inklusiv muntlig eksamen. 

Kursene organiseres- og følges opp gjennom læringsplattformen Blackboard.

 


Operativt Lederskap

Harald Innbjør

Operativt Lederskap

Å bruk egne erfaringer som utgangspunkt for læring og forbedring er kjernen i «Operativt lederskap». Les intervju med faglærer Harald Innbjør.