Deltidstudier på kveldstid, Trondheim

Økonomi og administrasjon


Foto: Yay images

Deltidsstudier på kveldstid ved NTNU Handelshøyskolen er et tilbud til deg som vil kombinere studier og jobb. Studier i økonomi og administrasjon er i seg selv et fleksibelt og yrkesrettet utdanningsgrunnlag. 

Undervisningsstart vår 2018

Søknadsfrist 15. desember

Undervisningsstart uke 3, januar 2018


Thu, 09 Nov 2017 16:29:20 +0100

Målgruppe

Målgruppen er bred, da alle bedrifter og organisasjoner har behov for kompetanse innen økonomi og administrasjon. Kursene passer både for deg som allerede jobber innen fagfeltet, men som kanskje mangler formell dokumentasjon, og for deg som ønsker kompetanse innen et nytt felt. 

Undervisningsform

De fleste kursene har undervisning en kveld per uke kl. 17.30 - 20.00 i NTNU Handelshøyskolens lokaler, Klæbuveien 72, Trondheim.

Kursavgift

Kr. 7 000,- per kurs á 7,5 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift og utgifter til litteratur. Dersom du må avbryte ett kurs, kan du søke om å følge undervisningen i samme kurs neste gang det tilbys uten å betale ny kursavgift. Du kan ikke få refundert kursavgift for påbegynt kurs.

Hvordan søke?

Du finner informasjon om hvordan du søker på nettsiden til det enkelte kurset.

Har du problemer med å søke via nettsiden? Fyll ut søknadsskjema (skrivbar pdf), skriv ut og send til NTNU VIDERE. Dersom du ikke har norsk personnummer, du søke via dette skjemaet.

Søknadsfrist: 15. august for kurs i høstsemesteret og 15. desember for kurs i vårsemesteret. Du kan søke opptak fra ca 1. juni for kurs som går i høstsemesteret og fra ca 1. oktober for kurs i vårsemesteret.  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse


Kurstilbud

Du kan velge å ta ett eller flere kurs. Dersom du ønsker veiledning om valg av kurs, ta gjerne kontakt med NTNU Handelshøyskolen.

Kveldskursene kan innpasses i bachelorprogram i økonomi og administrasjon.

Les mer om neste semesters kurs 

Personalledelse 01.01.2018 15.01.2018 ORG8003 7,5
Prosjektstyring 02.01.2018 15.01.2018 INT8001 7,5

Kveldskursene kan innpasses i bachelorprogram i økonomi og administrasjon.

Kontakt

Randi Leikvold
NTNU Handelshøyskolen
Telefon: 73 55 99 45
E-post: studier@hhs.ntnu.no

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 75 81
E-post: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.