Videreutdanning, Trondheim

Norsk 2 (8.-13. trinn)

– Norsk i mediesamfunnet

Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert innsikt i samtidens medier, litteratur og språk. Kunnskapsinnholdet i studiet vil være innrettet mot kompetansebehovet i gjeldende læreplan i norsk for 8. - 13. trinn, med vekt på 8. - 10. trinn. Norsk 1 og Norsk 2 (8-13) kvalifiserer til undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn.

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 

Målgruppe

Lærere som underviser i norsk på 8. - 13. trinn.

Undervisningsform

Studiet kombinerer nettbaserte forelesninger, samlinger, praktiske øvelser og samarbeid via NTNUs læringsplattform. Det er to samlinger à tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Hvordan søke

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Hvis du ønsker å søke på dette studietilbudet via den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet må du velge "Norsk 2: 8.-13. trinn" på NTNU i Udirs søknadsskjema.

Hvis du blir tildelt støtte gjennom Kompetanse for kvalitet vil du bli kontaktet av NTNU for valg av fordypning i Norsk 2 (8-13). Du kan velge mellom to fordypninger: enten Norsk i mediesamfunnet eller Flerspråklighet og litterære kulturmøter.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning fra høgskole eller universitet, der minimum 30 studiepoeng norsk inngår. Opptak til studiet forutsetter at man er tilsatt i skolen i studieperioden.


Wed, 11 Jan 2017 13:19:21 +0100

Studiets innhold

Studiet er på bachelornivå, består av to emner og går over to semester:

Emnekode Emner Studiepoeng Semester
NOME6201 Språk og bilde i mediesamfunnet 15 Høst
NOME6202 Fortelling, samtidslitteratur og adaptasjon 15 Vår

 

Studiet vil fremme refleksjon over studentenes egen mediepraksis og hvilken betydning denne har for identitet og læring. Medie- og tekstkompetansen vil også utvikles gjennom både analytisk og kreativt arbeid med medieuttrykk. Kunnskapsinnholdet i studiet vil være innrettet mot kompetansebehovet i gjeldende læreplan i norsk for 8.-13. trinn.

Etter gjennomført studium vil du ha innsikt i hvordan ulike teksttyper, tegnsystemer og medier preger vår samtidskultur. De vil forstå ulike mediers egenart og samspillet mellom teknologi, kommunikasjon, estetikk og samfunn. Viktige elementer i denne forståelsen vil være innsikt i ungdoms mediebruk, språk i sosiale medier, forholdet mellom ulike modaliteter og fortellemåter.  

Læringsmål for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

 

Sun, 05 Feb 2017 10:23:47 +0100

Informasjon om samlinger

To obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2017

Undervisningsstart på nett:  28. august

Første samling: 13.  - 15. september

Andre samling: 8. - 10 november

Våren 2018

Undervisningsstart på nett: 8. januar

Første samling: 6. - 8. februar

Andre samling: 10. - 12. april

Eksamen

Høsten 2017

Hjemmeeksamen 1. - 13. desember 2017

Våren 2018

Hjemmeeksamen 14. - 30. mai 2018


Thu, 30 Nov 2017 13:37:21 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 41 23 89

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Kristin Eggen
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse