Videreutdanning for lærere

Norsk 1

1.-7. trinn

Studiet er fulltegnet

Det er derfor ingen tilgjengelige restplasser.

 

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng norsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, seminar- og gruppearbeid. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Studiets innhold

Norsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Norsk 1
LVUT8004 Norsk 1 (1-7) emne 1: Norskfaget på 1.-3.trinn KFK 15
LVUT8033 Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK 15

Samlingsdatoer

 
Uke Dato
36 4. - 6. september
42 16. - 18. oktober
46 15. - 17. november

 

Uke Dato
4 22. - 24. januar
11 12. - 14. mars
16 16. - 18. april

 

Lærerstudenter har leksehjelp. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktpersoner:

Ann Sylvi Larsen og

Marit Opland Brujordet

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse