Nordisk språk og litteratur

Videreutdanning, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Kurskalender

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Språkhistorie og talemål 15.12.2019 08.01.2020 NORD6106 7,5
Nordisk litteraturhistorie 15.12.2019 08.01.2020 NORD6108 7,5
Analyse, sjanger og fortolkning 15.06.2020 15.08.2020 NORD6104 15
Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk 15.12.2020 16.01.2021 NORD6110 15

Kurstilbud (KRYSSPUBLISERT)

Kurstilbudet vil variere over tid. Hvis kurset du ser etter ikke står på denne lista, kan det bety at neste gjennomføring ennå ikke er tidfestet.

Beskjed

NB! NORD6104 het tidligere Teori, sjanger og retorikk.