Videreutdanning, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Kurskalender

Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk 15.12.2018 16.01.2019 NORD6110 15
Grammatikk og pragmatikk 15.06.2019 14.08.2019 NORD6102 15
Språkhistorie og talemål 15.12.2019 08.01.2020 NORD6106 7,5
Nordisk litteraturhistorie 01.12.2019 08.01.2020 NORD6108 7,5
Teori, sjanger og analyse 15.06.2020 15.08.2020 NORD6104 15

Kurstilbudet vil variere over tid. Hvis kurset du ser etter ikke står på denne lista, kan det bety at neste gjennomføring ennå ikke er tidfestet.

NB! NORD6104 het tidligere Teori, sjanger og retorikk.