Videreutdanning for lærere

Naturfag 1

5.-10. trinn

Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 

Målgruppe

Lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Noe bakgrunn i biologi, fysikk, kjemi og geofag vil være en fordel.


Studiets innhold

Naturfag 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Naturfag 1
 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8093 Naturfag 1 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8094 Naturfag 1 (5-10) emne 2 KFK 15

Samlingsdatoer

Uke Dato
39 25. - 27. september
43 23. - 25. oktober
47 20. - 22. november

 

Uke Dato
4 22. - 24. januar
10 5. - 7. mars
17 23. - 25. april

 

Lærerstudenter i naturfagforelesning. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglige kontaktpersoner:

Emne 1, høst:
Jardar Cyvin

Emne 2, vår:
Maria I. M. Febri

 

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse