Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Videreutdanning, Lillehammer

Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren


Ingress innovasjonsstudium

Studiet tilbys på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) av NTNU i Gjøvik og Høgskolen i innlandet.

Målgruppe

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte. 

Nasjonal innovasjonsskole for kommunalsektoren

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.