Videreutdanning for lærere, Molde

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

– Regionalt tilbud

Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Studiet tilbys ikke som regionalt tilbud i studieåret 2019/2020.

Regionalt tilbud

Dette er et regionalt tilbud, noe som innebærer at: 

  • tilbudet er utviklet i samarbeid mellom NTNU og skoleeiere/kommune
  • tilbudet er kun åpent for deltagere fra bestemte kommuner og er derfor ikke oppført i Udirs studiekatalog

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og det har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du må først søke finansering ved å velge "andre studietilbud" i Udirs søkeportal og skrive inn "Engelsk 1 (1.-7.) - regionalt tilbud".

Hvis finansiering blir endelig innvilget, vil du bli kontaktet av NTNU i løpet av mai måned med informasjon om videre søkeprosedyre.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.

Studiets innhold

Engelsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 1

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK   15
LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK 15

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager hvert semester.
Undervisningen finner sted på Quality Hotel Alexandra i Molde. Adressen er Storgaten 1-7.

Høsten 2018
Uke Dato
36 6. - 7. september
39 27. - 28. september
44 1. - 2. november
Våren 2019
Uke Dato
3 17. - 18. januar
6 7. - 8. februar
10 7. - 8. mars

Tidspunkt for undervisningen er 08:15 - 16:00 hver dag

Eksamen

Vurderingsform er todelt og består hvert semester av: 

  • individuell muntlig eksamen
  • innlevering av mappe

Høsten 2018:

Innleveringsfrist digital mappeeksamen: mandag 3. desember kl. 14.00
Digital muntlig eksamen: 4. desember kl. 09.00 - 7. desember kl. 14.00

Våren 2019:

Innleveringsfrist digital mappeeksamen: 6. mai kl. 14.00
Digital muntlig eksamen: 13. mai kl. 09.00 - 16. mai kl. 14.00

 

Elever gjør lekser. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Kristoffer Humphrey

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.