Mindfulness

Videreutdanning, Gjøvik

Mindfulness

– Oppmerksomt nærvær og MBSR-MBCT Teacher Training

Oppmerksomt nærvær


Oppmerksomt nærvær

NTNU tilbyr to kurs på 30 studiepoeng hver i oppmerksom nærvær. Kursene vil gi deg kunnskap og ferdigheter som kan brukes innen blant annet helse- og sosialarbeid, psykologi, lederskap og pedagogikk. Det første kurset gir en innføring i oppmerksomt nærvær med særlig fokus på Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Det andre kurset er en instruktørutdanning som bygger på det første kurset. 

Begge kursene er under oppdatering og det er foreløpig ikke bestemt når de tilbys neste gang. 


Oppmerksomt nærvær

Om oppmerksomt nærvær

Oppmerksomt nærvær, som kan defineres som «en viljestyrt og aksepterende oppmerksomhet rettet mot ens opplevelser fra øyeblikk til øyeblikk», ble første gang tatt i bruk i vestlig medisin i 1970-årene for pasienter med kroniske sykdommer og smertetilstander og siden er det utviklet programmer tilpasset personer med depresjon, spiseforstyrrelser, angst, psykose, AD/HD, PTSD, rusavhengighet og kronisk utmattelsessyndrom og utbrenthet. Nyere forskning har dokumentert at oppmerksomt nærvær er relevant for arbeid langt utover helsesektoren.

Innen idrett/mental trening, skole/læring og nærings­livet/­ledelse har oppmerksomt nærvær vist seg å være prestasjonsfremmende.

Målgruppe

Videreutdanningen er relevant for mange, f.eks. for:

 • psykologer
 • leger
 • lærere
 • sykepleiere og andre helse-, omsorgs- og sosialarbeidere
 • kunst- og musikkterapeuter
 • prester, coacher, ledere etc.
 • pedagoger
 • ledere

Videreutdanningen henvender seg også til personer med etablert praksis innen oppmerksomt nærvær, som ønsker å lære hvordan de kan undervise MBSR/MBCT til andre.

Undervisningsform

Samlingsbasert deltidsstudium. Samlingene foregår på Gjøvik eller i Osloområdet og er obligatoriske.  Undervisningen på kurs 2 foregår på engelsk. 

Opptakskrav

 • Treårig fullført utdanning på høgskole-/universitetsnivå eller tilsvarende
 • Ett (1) års relevant yrkespraksis (helse- og sosial, skole, ledelse, veiledning, HR, osv.)
 • For opptak til kurs 2 krever at du har bestått kurs 1 eller tilsvarende praksis. 

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Gunvor Marie Dyrdal
Generelle spørsmål:
videre@ntnu.no

Lærer å like stillheten

Kursdeltagere som i en park

Lærer å like stillheten

På instruktørkurs i mindfulness lærer deltagerne få bedre kontakt med seg selv og måten de oppfatter omgivelsene på. Bli med på samling i MBSR-MBCT Teacher Training

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.