×

Mindfulness

Videreutdanning, Gjøvik

Mindfulness

– Mindfulness og MBSR-MBCT Teacher Training

Mindfulness

Kvinne i vinterklær danser i snøen. Foto.


Mindfulness

NTNU i Gjøvik tilbyr p.t. ett innføringsemne i mindfulness - Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis. På sikt ønsker vi å  tilby fordypningskurs som både tar sikte på å fordype egen praksis og å kunne kvalifisere til å arbeide mindfulnessbasert med andre. 

Emnene vil gi deg kunnskap og ferdigheter som kan brukes innen blant annet helse- og sosialarbeid, psykologi, lederskap og pedagogikk. Det første emnet gir en innføring i mindfulness med særlig fokus på Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT).


Mindfulness

Om mindfulness

Mindfulness, som kan defineres som «en viljestyrt og aksepterende oppmerksomhet rettet mot ens opplevelser fra øyeblikk til øyeblikk», ble første gang tatt i bruk i vestlig medisin i 1970-årene for pasienter med kroniske sykdommer og smertetilstander og siden er det utviklet programmer tilpasset personer med depresjon, spiseforstyrrelser, angst, psykose, AD/HD, PTSD, rusavhengighet og kronisk utmattelsessyndrom og utbrenthet. Nyere forskning har dokumentert at mindfulness er relevant for arbeid langt utover helsesektoren.

Innen idrett/mental trening, skole/læring og nærings­livet/­ledelse har mindfulness vist seg å være prestasjonsfremmende.

Målgruppe

Videreutdanningen er relevant for mange, f.eks. for:

  • psykologer
  • leger
  • lærere
  • sykepleiere og andre helse-, omsorgs- og sosialarbeidere
  • kunst- og musikkterapeuter
  • prester, coacher, ledere etc.
  • pedagoger
  • ledere

Videreutdanningen henvender seg også til personer med etablert praksis innen mindfulness. 

Undervisningsform

Samlingsbasert deltidsstudium. Samlingene foregår på Gjøvik eller i Osloområdet og er obligatoriske. 

Opptakskrav

  • Treårig fullført utdanning på høgskole-/universitetsnivå eller tilsvarende 

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Gunvor Marie Dyrdal
Generelle spørsmål:
videre@ntnu.no

Lærer å like stillheten

Kursdeltagere som i en park

Lærer å like stillheten

På instruktørkurs i mindfulness lærer deltagerne få bedre kontakt med seg selv og måten de oppfatter omgivelsene på. Bli med på samling i MBSR-MBCT Teacher Training

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.