Videreutdanning, Gjøvik

MBSR-MBCT Teacher Training

Videreutdanningen er en instruktørutdanning og bygger videre på videreutdanning i oppmerksomt nærvær (trinn I).

Studiepoeng: 30


Målgruppe

Denne videreutdanningen er relevant for mange, spesielt for:

 • psykologer
 • leger
 • lærere
 • sykepleiere og andre helse- og omsorgsarbeidere
 • kunst- og musikkterapeuter
 • prester, coacher, ledere etc.

Videreutdanningen henvender seg også til personer med etablert praksis innen oppmerksomt nærvær, som ønsker å lære hvordan de kan undervise MBSR/MBCT til andre.

Videreutdanningen godkjennes som 72 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

Undervisningsform

Videreutdanningen gjennomføres i samarbeid med IMA og undervisningen vil foregå på engelsk. Studiet er tilrettelagt som et deltidsstudium over tre semestre, med en forventet studieinnsats på ca. 13 timer pr. uke. Studiet er organisert som syv moduler:

 • seks moduler à fire dager (torsdag til søndag)
 • en modul à tre dager (fredag til søndag).

Samlingene er obligatorisk. Modul nr. en, fem og syv arrangeres på Kringler Gjestegård ved Gardermoen og overnatting på Kringler er obligatorisk i forbindelse med disse modulene. De andre modulene arrangeres på dagtid i Oslo.

Kursavgift

Studieavgiften for videreutdanningen er 45 000 NOK, delt inn i tre betalinger à 15 000 NOK som betales innen 15. januar og 1. september og igjen den 15. januar. I tillegg kommer semesteravgift per semester.

Som en del av undervisningen tredje semester skal hver student delta i minimum seks individuelle 50 minutters-økter med en mentor godkjent fra IMA. Kostnaden for disse timene er ikke inkludert i kursavgiften, det skal betales direkte til mentoren. Her må prisen avtales mellom student og mentor, ca. 5000 NOK for seks økter.

Kost og losji på Kringler Gjestegård for alle de tre modulene anslås å koste ca. 18 200 kr. til sammen for et enkeltrom. Kontakt Kringler for mer informasjon.

Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette på e-post til studier@gjovik.ntnu.no

Orienteringsseminar

For søkere til utdanningen avholdes det et orienteringsseminar. Mer informasjon kommer.

Hvordan søke opptak

 • Du søker via lokal Søknadsweb. Informasjon kommer neste gang studiet lyses ut.
 • For at søknaden skal bli behandlet er det viktig at dokumentasjon på studiets opptakskrav lastes opp i Søknadsweb innen fristen.

Opptakskrav

En bachelorgrad eller tilsvarende, et års relevant yrkespraksis (helse- og omsorgsfeltet, utdanning, ledelse, mentorvirksomhet, HR etc.), minimum 30 studiepoeng i oppmerksomt nærvær eller minst to års praksis i oppmerksomt nærvær.

I tillegg skal et essay og en questionnaire fylles ut og sendes til Gunvor Marie Dyrdal på epost innen søknadsfristens utløp, se fullstendig beskrivelse, tidsfrister og skjema med mer i engelsk versjon av denne siden (klikk på flagget øverst til høyre).

Studiets innhold

Instruktørutdanningen er strukturert, men gir også mulighet for personlig uttrykk og kreativitet. Videreutdanningen gir studentene mulighet til å praktisere og integrere oppmerksomt nærvær i eget dagligliv, før man lærer å videreføre dette til andre.

Studentene vil lære og praktisere hovedøvelsene innen MBSR/MBCT (body scan, mindful bodywork based on gentle yoga, sitting meditation and walking meditation), samt hvordan man kan lære bort dette til andre. Videreutdanningen legger vekt på å gå dypere inn i egen meditasjonspraksis som grunnlag for å lære opp andre. Pensumet for åtte-ukers-kursene i MBSR og MBCT gjennomgås i detalj, og elementer fra de ukentlige øktene blir undervist i instruktørprogrammet.

Seminar:

 • Orientation 16 October 2016 (Zanti)         
 • Module 1    09.- 12. February 2017 (Kringler)           
 • Module 2    06.-09. April 2017 (Zanti)
 • Module  3     22.-25. June 2017 (Zanti)
 • Module  4     21.-24. September 2017 (Zanti)
 • Module  5     07.-10. December 2017 (Kringler)
 • Module  6     08.-11. February 2018 (Zanti)
 • Module  7     15.-17. June 2018 (Kringler)

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Gunvor Marie Dyrdal
Bodil Framnes


Generelle spørsmål:
studier@gjovik.ntnu.no

Studiet gir 30 studiepoeng.

Neste planlagte oppstart er høsten 2019.

Studiet tilbys i samarbeid med the Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA)