Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2

5.-10. trinn

Samlings- og nettbasert studium for lærere som vil spre lese- og skriveglede i klasserommet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en ressurs på egen skole.

Lesing som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn har ikke opptak høsten 2017. Lesing som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn og Lesing som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn vil tilbys annen hvert år.


Målgruppe

Målgruppen er i utgangspunktet lærere som er ansatt på mellom- og ungdomstrinnet som ønsker å utvikle egen praksis i lesing og skriving. 
Sentralt prinsipp i videreutdanningen er lærere som lærer av hverandre. Vi har gode erfaringer fra tidligere kurs med sammensatte grupper på tvers av trinn, og oppfordrer også lærere som underviser på videregående skole å søke.

Undervisningsform

Studiet er samlings- og nettbasert med to samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom muntlige presentasjoner, refleksjon over egen praksis, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via den NTNUs digitale læringsplattform.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Norsk 1 eller tilsvarende.


Studiets innhold

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2

LVUT8113 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8114 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (5-10) emne 2 KFK 15

Studenter diskuterer i forelesning. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Trygve Kvithyld

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse