Videreutdanning for lærere

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1

1.-7. trinn

Samlings- og nettbasert studium for lærere som vil spre lese- og skriveglede i klasserommet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en ressurs på egen skole.

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 

Målgruppe

Lærere som er ansatt i barneskolen som ønsker å videreutvikle elevenes lese- og skriveferdigheter.

Undervisningsform

Studiet er samlings- og nettbasert med to samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom muntlige presentasjoner, refleksjon over egen praksis, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Studiets innhold

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1

LVUT8109 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 1 KFK 15
LVUT8110 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 2 KFK 15

Samlingsdatoer

Uke Dato
36 4. - 6. september
44 30. oktober - 1. november
Uke Dato
5 29. - 31. januar
11 12. - 14. mars
Elev gjør lekster. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Marion Gimsøy Stavsøien

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse