Videreutdanning for lærere, Trondheim

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn)


Samlings- og nettbasert studium for lærere som vil spre lese- og skriveglede i klasserommet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en ressurs på egen skole.

Du kan søke på dette studiet utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2019/2020

  • Søknadsfristen er 20. juni 2019. Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene.
  • Opptakskrav: Du må ha godkjent lærerutdanning samt ha tilgang til undervisningspraksis i skolen i studieperioden, og du må fylle eventuelle øvrige opptakskrav som gjelder for studiet. Opptakskravene må dokumenteres i sin helhet.
  • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift samt utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener.

Merk: Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene.

Søk dette studiet nå

Målgruppe

Lærere som er ansatt i barneskolen som ønsker å videreutvikle elevenes lese- og skriveferdigheter.

Undervisningsform

Studiet er samlings- og nettbasert med to samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom muntlige presentasjoner, refleksjon over egen praksis, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Studiets innhold

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1

LVUT8109 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 1 KFK 15
LVUT8110 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 2 KFK 15

 

Læringsutbytte for Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn 


Informasjon om samlinger

To samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2019
Uke Dato
35 26. - 28. august
45 4. - 6. november

Tidspunkt for undervisningen er 09:00-16:00 hver dag

Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer senere

Eksamen

Individuell vurderingsmappe hvert semester

Elev gjør lekster. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Anne Charlotte Torvatn

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.