Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk


Er du yrkesfaglærer innen bygg- og anleggsteknikk og ønsker en faglig karriere knyttet til undervisning og yrkesfaglig FoU-arbeid?

Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk (60 studiepoeng) vil gjøre deg i stand til å øke din yrkesfaglige kompetanse og utvikle undervisningen i bygg- og anleggsteknikk, med fokus på byggteknikk. Du vil lære å lede utviklingsprosesser i samarbeid med skolens ledelse, elever og lærere. Du vil også øke din yrkesdidaktiske kompetanse på områder som undervisningsmetoder, veiledning og vurdering, samarbeid skole - bedrift og pedagogisk bruk av IKT.


Krysspublisert boks - Lærerspesialist

Lærerspesialistutdanning

Lærerspesialistutdanning er et videreutdanningstilbud for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Lærere kan etter avtale med sin skoleeier, søke Udir i perioden 1. februar til 1. mars.

Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk

Ung mann med sikkerhetshjelm. Foto.


Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk - Om studieprogrammet

Målgruppe

Målgruppen for utdanningen er yrkeslærere som har minst tre års undervisningspraksis i bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende.

Undervisningsform

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som går over 2 år, med tre samlinger hvert semester. Studiet er delt inn i 6 emner på til sammen 60 studiepoeng. Under samlingene veksles det mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Det legges stor vekt på selvstudium og aktivitet blant deltakerne mellom samlingene med gruppeøvelser, diskusjoner, kollegaveiledning og bruk av digitale verktøy i egen praksis. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med avsluttende eksamen i hvert emne. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Arbeidskravene i studiet forutsetter et samarbeid med kollegaer og ledelsen i skole og/eller bedrift, elever og/eller lærlinger.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak på lærerspesialistutdanningen gjennom Utdanningsdirektoratets søknadsportal (udir.no). Søknadsperiode: 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeierne.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon på at de fyller opptakskravene innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent yrkesfaglærerutdanning eller PPU-y i relevante fag
  • Minimum tre års undervisningspraksis i fagområdet bygg- og anleggsteknikk
  • Ansettelse i skolen i undervisningsperioden

Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk - Studiets innhold

Studiets innhold

Studiet går over 4 semester og er bygd opp av 6 emner på til sammen 60 studiepoeng: 

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
1. studieår
YR6010 Opplæring og undervisning i bygg- og anleggsteknikk for lærerspesialister 15 Høst/Vår
YR6011 Konstruksjonsforståelse  7,5 Høst
YR6012 Utviklingstrender i bygg- og anleggsbransjen  7,5 Vår
Emnekode Tittel Studiepoeng Semester

 

2. studieår

YR6013 Rehabilitering og fornying 7,5 Høst
YR6014 Forskning og utviklingsarbeid i bygg- og anleggsteknikk for lærerspesialister 15 Høst/Vår
YR6015 Grønt skifte i bygget miljø 7,5 Vår 

Alle emnene er på masternivå og kan inngå som de første 60 studiepoengene i NTNUs erfaringsbaserte master i lærerspesialist.

Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á 2-3 dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2020
Uke Dato
38 14. - 16. september
42 12. - 14. oktober
47 16. - 17. november
Våren 2021
Uke Dato
2 11. - 13. januar
11 15. - 17. mars
18 3. - 4. mai

Eksamensform

Hvert av de seks emnene har avsluttende vurdering. For å stille til eksamen må man bestå obligatoriske arbeidskrav i hvert emne.

Høsten 2020
YR6011: Hjemmeeksamen i form av skriftlig rapport
Innleveringsfrist torsdag 3. desember kl. 14.00

Våren 2021
YR6010: Innlevering av mappe 
Innleveringsfrist torsdag 3. juni kl. 14.00

YR6012: Hjemmeeksamen i form av skriftlig rapport
Innleveringsfrist torsdag 20. mai kl. 14.00

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglige kontaktpersoner:
Arve Leraand (ILU)
Roger Bergh (IBM)

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning (ILU)
Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM)

Flere tilbud yrkesfag

Videre studier?

Videre studier?

Etter at du har fullført lærerspesialist videreutdanning kan du studere videre og ta en lærerspesialist mastergrad, også den på deltid. 

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.